Acquire

Prepaid Bundels Voorwaarden en Condities

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Vectone Mobile, de eigenaar(s) van deze website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij Uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

Geen enkel deel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Deze Overeenkomst wordt geacht tot stand te komen na onze aanvaarding van uw verzoek om Diensten. U wordt daarom geacht deze algemene voorwaarden te accepteren wanneer u uw Vectone Mobile SIM-kaart gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk.

1. Definities en interpretaties

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Account betekent gezamenlijk het beltegoedaccount en de online websitefaciliteit My Vectone die we gebruiken om uw multifunctionele herlaadvouchers, opwaarderingen en kosten vast te leggen; de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en / of een communicatiesysteem op de website;

Aanvullende diensten zijn diensten die wij aanbieden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De Aanvullende Diensten omvatten promotionele aanbiedingen (die van tijd tot tijd worden aangeboden), Roaming en elke andere aanvullende service die Wij kunnen aanbieden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Deze Aanvullende Diensten zijn niet inbegrepen bij de Basisdienst en zullen aan de Diensten worden toegevoegd wanneer U ze aanvraagt, of wanneer Wij U niet verplichten om ze aan te vragen, wanneer U ze gebruikt.

Extra kosten betekenen de extra kosten die u in rekening wordt gebracht. De extra kosten en algemene voorwaarden voor aanvullende diensten zijn beschikbaar op onze website en kunnen ook worden verkregen bij ons klantenserviceteam;

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Basisdiensten betekent de diensten die wij aan u leveren, met uitzondering van aanvullende diensten, inclusief maar niet beperkt tot oproep- en berichtendiensten die wij leveren via het netwerk;

Call Credit Transfer betekent de dienst "Call Credit Transfer" (CCT) zoals gedefinieerd op Onze Website;

Vervoerder betekent elke derde partij die verantwoordelijk is voor het transport van gekochte Goederen van Onze Gebouwen naar klanten;

Kosten zijn de kosten die van toepassing zijn voor het leveren van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruiks- en servicekosten en de kosten die van toepassing zijn op eventuele Aanvullende Services die U bij Ons bestelt of gebruikt;

Consument: een persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijf;

Inhoud betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;

Contract betekent het contract tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van goederen en diensten waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen;

Krediet betekent tegoed dat is geregistreerd met een multifunctionele opwaardeervoucher of een opwaardering;

Klantenserviceteam betekent het ondersteuningsteam dat in staat zal zijn om eventuele vragen of vragen met betrekking tot de goederen en diensten te behandelen zoals uiteengezet op onze website. Contactgegevens zijn uiteengezet in artikel 11;

Apparatuur is alle apparatuur die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten wanneer die apparatuur door Ons is goedgekeurd voor gebruik op het Netwerk;

Eerste herlaadbeurt betekent de eerste keer dat u uw SIM-kaart opwaardeert die was opgenomen in uw starterspakket. Om twijfel te voorkomen, bevat elk vooraf geladen tegoed op uw SIM-kaart niet de definitie van Eerste opwaarderen;

Goederen betekent de goederen die u bij ons gaat te kopen, inclusief maar niet beperkt tot multifunctionele opwaardeervouchers en opwaardeeracties, dergelijke goederen geven toegang tot de diensten;

Handelaar betekent bedrijven van de Vectone Group die betalingen innen voor rekening van Vectone Mobile Belgium SPRL

Multifunctionele opwaardeervoucher is een betalingsmechanisme waarmee wij u toestaan de diensten te kopen en dus te gebruiken die in fysieke of elektronische vorm kunnen worden gekocht;

My Vectone betekent de online faciliteit die beschikbaar is op onze website waar u uw account kunt controleren, inclusief oproepgeschiedenis, kosten van oproepen, duur van oproepen, betalingen en andere persoonlijke gegevens;

Netwerk betekent het mobiele communicatienetwerk dat wij gebruiken om u de Diensten te leveren;

Nummer betekent het mobiele telefoonnummer dat wij aan u toewijzen of dat u aan ons overdraagt;

Betalingsinformatie betekent alle gegevens die nodig zijn voor de aankoop van goederen op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard- / betaalkaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;

Persoonlijke informatie betekent informatie die wij over u bewaren die u aan ons verstrekt of die we verzamelen tijdens het leveren van de service aan u en omvat maar is niet beperkt tot persoonlijke gegevens en verkeersgegevens;

Promotionele voorwaarden betekent de aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op promotionele aanbiedingen die wij van tijd tot tijd aanbieden en zoals uiteengezet op onze website;

Roaming betekent het in het buitenland initiëren en ontvangen van oproepen en sms'en via een lokale netwerkoperator; Dit is een extra service, daarom zijn er extra kosten van toepassing;

Diensten betekenen de Basisdiensten en eventuele Aanvullende Diensten die Wij aan U leveren en waartoe U toegang hebt via een Vectone Mobile SIM; My Vectone en gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Vectone Mobile nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt;

SIM of SIM-kaart een subscriber identity module (SIM) slaat gegevens op voor GSM mobiele gebruikers zoals nummers, persoonlijke beveiligingssleutels en opgeslagen berichten;

Standaardtarief is het tarief dat in rekening wordt gebracht na het eerste opwaarderen van de SIM-kaart in starterspakket;

Starterspakket betekent een SIM-kaart en informatie die u online of in een winkel hebt gekocht. Het SIM Card Starter Pack dat u kiest om te kopen, kan al dan niet vooraf geladen tegoed bevatten;

Starterspakkettarief betekent tarieftarieven die in rekening worden gebracht op een Starter Pack tot nadat First Top-Up is bijgeschreven op de SIM-kaart, waarna het Standaardtarief van toepassing is op het volledige resterende tegoed;

Systeem betekent elke online communicatie-infrastructuur die Vectone Mobile nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;

Opwaarderen betekent wanneer u krediet toevoegt aan uw SIM-kaart door te kopen via multifunctionele vouchers, elektronische voucher of online faciliteit;

Gebruiker/Gebruikers betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van Vectone Mobile en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;

Vectone Mobile betekent Vectone Mobile Belgium SPRL, een bedrijf geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0846489504 met maatschappelijke zetel te Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België;

Vectone Mobile SIM betekent een door ons aan u verstrekte SIM-kaart die ons eigendom blijft en die u bij gebruik met de apparatuur toegang verleent tot de diensten;

Virus is een computerprogramma dat een computersysteem van zijn gegevens kan beschadigen, beschadigen of vernietigen zonder toestemming en / of medeweten van de gebruiker van het systeem dat het infecteert;

Website betekent de website die u momenteel gebruikt (www.vectonemoblie.be) en eventuele subdomeinen van deze site (domain.https://www.vectonemobile.be/en/myaccount/login), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden;

Wij, ons en ons betekent Vectone Mobile;

U en Uw betekent de Klant;

2. Overeenkomst

a) Deze Overeenkomst gaat in bij de eerste herlading van de SIM door U, onder voorbehoud van de registratie van de Vectone SIM-kaart in overeenstemming met clausule (b) hieronder ("Activering").

b) Registratie van de SIM door u is een wettelijke verplichting. Activering van de simkaart zonder registratie is niet mogelijk. Registratie van uw prepaid SIM-kaart kan eenvoudig worden gedaan, op de volgende plaatsen:

 • Inbellen en mobiele winkels
 • In geselecteerde retailers
 • Hier online
Neem een officieel identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

 

U wordt daarom geacht deze algemene voorwaarden te accepteren en eraan gebonden te zijn bij activering en wanneer u uw Vectone Mobile SIM-kaart gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk.

3. Vectone Mobiele SIM

a) U stemt ermee in alle redelijke stappen te ondernemen om schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile SIM te voorkomen.

b) Als uw Vectone Mobile SIM verloren, gestolen of beschadigd is, zodat u geen toegang meer heeft tot de Diensten, moet u dit zo snel mogelijk melden aan de klantenservice. We kunnen u kosten in rekening brengen voor een vervangende Vectone Mobile SIM.

4. Diensten

a) Wij streven ernaar u in staat te stellen altijd gebruik te maken van de Diensten. Helaas kunnen deze worden beïnvloed door zaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot het weer, andere netwerken en storingen, of door ons onderhoud van het netwerk.

b) We zullen alle redelijke inspanningen leveren om perioden van onbeschikbaarheid te voorkomen en om te proberen eventuele problemen binnen onze controle zo snel mogelijk op te lossen.

c) We doen redelijke inspanningen om commerciële regelingen te treffen om toegang tot netwerken in het buitenland mogelijk te maken, zodat de Diensten in het buitenland kunnen worden gebruikt (Roaming), maar we kunnen en willen de kwaliteit en dekking van buitenlandse netwerken niet garanderen. Roaming is een extra service en er zijn extra kosten van toepassing.

5. Kosten en betaling

a) Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende krediet beschikt. In het bijzonder kunt u geen gebruik maken van een Service waarbij U geen Krediet hebt of waar het kredietbedrag lager is dan de minimumkosten voor die Service.

b) Minimaal saldo van 50ct vereist om gegevens te gebruiken.

c) Naarmate er kosten worden gemaakt, worden deze in mindering gebracht op het tegoed. Kosten die gelijktijdig worden gemaakt, worden tegelijkertijd in mindering gebracht. In het geval dat het tegoed onvoldoende is om alle verschuldigde kosten te voldoen die eerder zijn gecontracteerd, zullen de voorkeur krijgen, dus kosten voor aanvullende diensten zullen worden toegepast in de volgorde waarin die aanvullende diensten door u zijn besteld en zullen worden toegepast na kosten die verschuldigd zijn voor de basisdiensten

d) De kosten zijn online beschikbaar op https://www.vectonemobile.be/ en bij onze klantenservice.

e) U dient vooraf te betalen voor de Diensten en dit te doen door multifunctionele Opwaardeervouchers aan te schaffen. Zodra u een multifunctionele opwaardeervoucher registreert, wordt deze en het tegoed ervan geregistreerd op uw account en worden de kosten die op uw account worden toegepast, afgetrokken van het tegoed dat aan die multifunctionele opwaardeervoucher is gekoppeld.

f) Wanneer u meer dan één multifunctionele opwaardeervoucher op uw account hebt geregistreerd, worden de kosten in mindering gebracht op het beschikbare tegoed op de vroegst geactiveerde opwaardeervoucher eerst.

g) Multifunctionele Opwaardeervouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld en komen te vervallen als U niet al het betreffende Tegoed gebruikt binnen de periode of voor de deadline die op of bij de Opwaardeervoucher zelf vermeld staat.

h) De Credit Card en Debet Card betalingen worden verwerkt door de Vectone Group onderneming Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, met maatschappelijke zetel te Level 18, 40 Bank Street, London E14 5NR, Verenigd Koninkrijk) EN/OF Vectone Mobile Belgium SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504. Wiens maatschappelijke zetel gevestigd is te Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België) ("Merchant") namens Vectone Mobile Belgium SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504. Wiens maatschappelijke zetel gevestigd is te Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België)

i) De PayPal-betalingen worden verwerkt door de Vectone Group vennootschap Vectone Network Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 8693390, met maatschappelijke zetel te Level 18, 40 Bank Street, London E14 5NR, Verenigd Koninkrijk) ("Merchant") namens Vectone Mobile Belgium SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504. Wiens maatschappelijke zetel gevestigd is te Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België)

j) Klanten die PayPal gebruiken om hun rekening op te waarderen zullen geen gebruik kunnen maken van de optie Beltegoed overdracht. Deze beperking is niet van toepassing op andere betaalmiddelen.

k) Beveiliging van Uw persoonlijke informatie: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën en -procedures om Uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Uw gegevens, credit card nummers en PIN's worden beschermd met Secure Socket Layer (SSL) encryptie bij overdracht via het internet.

6. Paysafecard Betaling

Voor opwaardeerkosten in het buitenland adviseren wij onze klanten om de algemene voorwaarden van paysafecard te raadplegen voor meer informatie over de wisselkoerskosten. Om de toepasselijke wisselkoers te weten te komen,
kunt u kijken op https://www.paysafecard.com/currency-calculator.

7. Gebruik van Services en Uw verplichtingen

a) U stemt ermee in de Diensten NIET te gebruiken en een derde partij NIET toe te staan de Diensten te gebruiken

 1. voor iets onwettigs, immoreels of ongepasts;
 2. voor het maken van beledigende of hinderlijke communicaties in welke vorm dan ook, of om gesprekken onder valse voorwendselen te maken of te ontvangen
 3. met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het Netwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, SIM-boxen en SIM-gateways;
 4. om goederen of diensten te leveren aan een derde partij;
 5. materiaal te verzenden, te ontvangen, te uploaden, te downloaden of anderszins te vergemakkelijken dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend van aard, hinderlijk, een inbreuk op de privacy, een inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of anderszins onwettig is;
 6. om toegang te verkrijgen tot de diensten van een derde partij voice over internet protocol calling provider, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Ons;
 7. om een Virus te verzenden; en
 8. voor het verstrekken van telefonie en/of andere diensten aan derden die afhankelijk zijn van de Diensten.

 

b) U gaat akkoord met:

 1. Ons alle informatie te geven die Wij redelijkerwijs vragen;
 2. Onze redelijke instructies op te volgen;
 3. Voldoen aan de instructies en eisen van andere netwerken waar U aan het roamen bent
 4. Ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in Uw contactgegevens indien U deze eerder bij Ons heeft geregistreerd. Als U dit nalaat stemt U ermee in dat de kennisgeving aan de contactgegevens waarover Wij beschikken van kracht is; en
 5. Ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele claims.

 

c) Fair use policies kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten die Wij aan U verlenen. Waar dat het geval is zullen Wij deze op Onze website plaatsen en U gaat ermee akkoord zich hieraan te houden.

d) Elke niet-naleving van een van de voorwaarden van dit artikel 6 is een schending van deze Overeenkomst die Ons het recht geeft om deze Overeenkomst te beëindigen.

e) In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving stemt U ermee in geen actieve prepaid Vectone Mobile SIM-kaart over te dragen aan een derde partij, met uitzondering van:

 1. Aan een familielid (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zusters);
 2. Aan Uw partner of een persoon met wie U een wettelijke samenlevingsverklaring heeft afgelegd
 3. Aan een persoon van wie U de wettelijke voogd bent;
 4. Aan een fysieke persoon die diensten voor U levert wanneer U een rechtspersoon bent, indien vooraf door Ons geautoriseerd (in dit geval dient de rechtspersoon een actuele lijst bij te houden van alle fysieke personen die gebruik maken van Vectone Mobile SIM);
 5. Aan een derde partij na voorafgaande identificatie met Ons;
 6. Indien de prepaid kaart is gekocht voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politiediensten of bij ministeriële regeling opgesomde overheidsinstanties.

 

8. Annuleringen / Retourzendingen van Goederen

a) Wanneer u goederen bij ons bestelt en wij de aanvaarding van uw bestelling hebben bevestigd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Als Vectone Mobile SIM defect is, dient U Ons binnen 7 dagen te informeren. Indien U nalaat dit te doen, wordt U geacht Vectone Mobile SIM te hebben aanvaard.
 2. Indien een claim van defect of schade wordt ingediend zullen wij de Diensten en/of Goederen deactiveren. Indien bij inspectie/onderzoek blijkt dat de Goederen en/of Diensten defect zijn, heeft U recht op levering van vervangende Goederen/Diensten van hetzelfde type en met dezelfde benaming.
 3. Naast de hierin uiteengezette rechten, kunt U wettelijke rechten hebben op grond van de wet- en regelgeving inzake klantenbescherming:

 

In overeenstemming met artikel VI. 45 en volgende van het Economisch Wetboek, hebt U het recht om binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van goederen of vanaf Uw aanvaarding van het aanbod voor de levering van diensten, zonder Uw keuze te moeten rechtvaardigen of enige boete te moeten betalen, maar U bent wel onderworpen aan de betaling van retourkosten. De herroeping van Uw toestemming dient uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te zijn. De herroeping kan worden meegedeeld door het bijgevoegde formulier terug te sturen.

Wanneer de consument van de diensten gebruik wenst te maken vóór het einde van de herroepingstermijn, verzamelt de dienstverlener zijn uitdrukkelijke instemming en verzoek op papier of op een duurzame drager. De consument die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend na het begin van de levering van de diensten, moet betalen voor de diensten die zijn geleverd tussen het begin van de levering van de diensten en de herroepingsdatum. De consument die gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht is geen bedrag verschuldigd indien zijn uitdrukkelijke toestemming niet is ingewonnen of indien de professional zijn informatieplicht niet in acht heeft genomen.

Om Uw herroepingsrecht op wettige wijze uit te oefenen, moet U schrijven naar Onze Klantendienst op het adres Vectone Mobile Belgium SPRL, Silversquare Business Center, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België of per e-mail naar support@vectonemobile.be, waarbij U ervoor zorgt dat Uw verzoek Ons bereikt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Wanneer U Ons op de hoogte stelt van Uw voornemen gebruik te maken van Uw herroepingsrecht, gaan Wij binnen 14 dagen na de datum waarop Wij Uw verzoek tot herroeping hebben ontvangen, over tot terugbetaling van alle bedragen die U aan Ons heeft betaald, met uitzondering van leveringskosten die de standaard leveringsmethode overschrijden, en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat U heeft gebruikt. Met betrekking tot de verkoop van goederen, kunnen wij de terugbetaling uitstellen totdat Wij de goederen hebben ontvangen of een bewijs dat U de goederen aan Ons heeft teruggezonden, afhankelijk van welke datum eerder is. Houdt U er rekening mee dat U volgens de wet deze goederen binnen 14 dagen na de datum van Uw herroeping aan Ons dient te retourneren en dat de retourkosten voor Uw rekening zijn.

9. Opschorting van de Diensten

a) Wij kunnen de levering van de Diensten aan U zonder waarschuwing opschorten of staken wanneer:

 1. U in strijd handelt met één of meer bepalingen van deze voorwaarden of iemand die gebruik maakt van Uw Vectone Mobiele SIM of Apparatuur in strijd handelt met deze voorwaarden;
 2. het Netwerk uitvalt of onderhoud behoeft. Vectone Mobile probeert deze gevallen tot een minimum te beperken;
 3. iemand die gebruik maakt van de Apparatuur of een Vectone Mobile SIM zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
 4. Uw gebruik van de Diensten schade toebrengt aan het Netwerk of het Netwerk in gevaar brengt.

 

b) Wanneer We de Diensten opschorten heeft dit geen invloed op Uw verplichting om de Kosten te betalen, behalve in het geval van opschorting of afsluiting als gevolg van Ons onderhoud van het Netwerk dat langer duurt dan drie dagen en het gehele Netwerk betreft, in welk geval We geen kosten in rekening zullen brengen voor de periode waarin U geen gebruik kunt maken van de Diensten.

c) Wij zullen een vergoeding van €10,00 in rekening brengen voor het heraansluiten van de Diensten indien wij deze hebben opgeschort en/of een Vectone Mobile SIM hebben afgesloten van het Netwerk onder 7.(a)i., 7.(a)iii., 7.(a)iv. of indien de Diensten werden opgeschort en/of afgesloten voor een betalingsgerelateerde kwestie.

d) Ons recht om de Services op te schorten op grond van dit artikel 7 heeft geen invloed op andere rechten die wij hebben om deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

e) Wij kunnen de Services op elk moment opschorten als u ons de gevraagde identificatiegegevens niet binnen de door ons gestelde termijn verstrekt.

10. Beëindiging

a) Indien U niet tenminste eenmaal per 120 dagen gebruik maakt van de Diensten, zal Uw Vectone Mobile SIM worden afgesloten van het Netwerk, zal deze Overeenkomst worden beëindigd, zal elke opwaardering die is geregistreerd op Uw Account en die nog niet is verlopen komen te vervallen en zult U Uw Nummer verliezen.

b) De geldigheid van elke Opwaardering is 90 dagen. Na de geldigheidsperiode van 90 dagen, zal het tegoed vervallen en heeft U geen recht op terugbetaling van het vervallen tegoed.

c) Wij kunnen deze Overeenkomst ook beëindigen ALS:

 1. U schendt een voorwaarde van deze Overeenkomst die niet hersteld kan worden of wanneer U in overtreding bent en Wij U gevraagd hebben om die schending te herstellen, maar U dit niet gedaan heeft binnen 7 dagen nadat Wij U gevraagd hebben om dit te doen;
 2. Wij de Overeenkomst opschorten in overeenstemming met artikel 7;
 3. U insolvent wordt of failliet verklaard wordt; of
 4. Wij niet langer gemachtigd zijn om het Netwerk te exploiteren of U de Diensten te verlenen.

 

11. Kennisgeving

Alle schriftelijke kennisgevingen aan Ons dienen te worden gericht aan:

Vectone Mobile Belgium SPRL,
Silversquare Bedrijvencentrum,
Louizalaan 523,
1050 Brussel,
België

U kunt als volgt contact opnemen met onze klantendienst

 1. Bel ons gratis op 1976 vanaf uw Vectone SIM kaart
 2. Bel of bel +32 466 591 976 tegen standaardtarieven
De Klantendienst is beschikbaar van 09:00 tot 18:00, maandag tot vrijdag.

 

12. Beperking van Aansprakelijkheid

a) Behalve voor letsels of overlijden ten gevolge van Onze nalatigheid, is Onze aansprakelijkheid tegenover U onder deze Overeenkomst beperkt tot € 3.000 per incident en gerelateerde incidenten en een maximum van € 6.000 over een periode van 12 maanden. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van inkomsten, van zaken of van winst, of voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs te voorzien was bij uw aanvaarding van deze Overeenkomst.

b) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Wij niet in staat zijn om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis buiten onze controle.

c) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Wij de Diensten niet kunnen leveren als gevolg van het onderhoud van Ons Netwerk.

d) In geval van verlies of diefstal van de Vectone Mobile SIM, blijft U aansprakelijk voor alle gemaakte kosten totdat U Ons op de hoogte stelt van het verlies of de diefstal, inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval Uw Vectone Mobile SIM is gekloond.

e) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de content waartoe U toegang heeft, die U kunt uploaden of downloaden, gewild of ongewild, door gebruik te maken van de Diensten, met uitzondering van de content die Wij rechtstreeks aan U ter beschikking stellen.

f) Dit Artikel 12 blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

g) Alle gesprekken met de Klantendienst worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden.

13. Derden

a) Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht aan derden die geen partij zijn bij deze Overeenkomst in overeenstemming met artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

b) Niettegenstaande het voorgaande kunt U een contract sluiten met een of meer derde partijen wanneer U de Diensten gebruikt. Wanneer U een contract aangaat met een derde partij tijdens het gebruik van de diensten bevestigt en begrijpt U dat wij geen partij zijn bij die overeenkomst, zelfs wanneer betalingen verschuldigd aan die derde partij afgetrokken worden van Multifunctionele Opwaardeervouchers geregistreerd op uw account.

14. Wijzigingen

a) Wij mogen redelijke wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand;

b) Als een wijziging van de Basis Diensten een wezenlijke nadelige invloed heeft, of waarschijnlijk zal hebben, op de Dienst en niet het gevolg is van een eis van enige regelgevende instantie of om juridische redenen, zullen Wij U daarvan in kennis stellen en tenzij U deze Overeenkomst beëindigt door Ons schriftelijk op te zeggen tijdens die periode zullen de wijzigingen van toepassing zijn zodra die opzegtermijn is verstreken;

15. Klachten

Als U een klacht of vraag heeft over de Producten of Diensten, dan kunt U contact opnemen met onze Klantenservice, zoals uiteengezet in artikel 11 van deze Overeenkomst.

Indien U aan het einde van de klachtenprocedure van mening bent dat Uw klacht niet volledig is behandeld, kunt U contact opnemen met de Telecommunicatie Ombudsman, een onafhankelijke instantie die problemen of klachten tussen Ons kan helpen oplossen.

Het adres van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is KONING ALBERT II-LAAN 8 BUS 3 te 1000 BRUSSEL / BOULEVARD DU ROI ALBERT II 8 BOÎTE 3 1000 BRUSSEL. Het telefoonnummer voor Nederlandstaligen (en Engelstaligen) is 02 223 09 09. (02 223 06 06 is het nummer voor Franstaligen.) Hun website is www.ombudsmantelecom.be (NL) en www.mediateurtelecom.be (FR).

(c) Wij kunnen ook uw nummer wijzigen wanneer wij dat redelijkerwijs nodig achten. Wanneer we dat doen, zullen we u vooraf op de hoogte brengen en uitleggen waarom;

(d) Wijzigingen zullen ook worden gepubliceerd op de website www.vectonemobile.be en u gaat ermee akkoord dat de publicatie van deze kennisgevingen hetzelfde effect heeft als wij die u een schriftelijke kennisgeving per post doen toekomen.

16. Algemeen

(a) U mag geen rechten of verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst overdragen zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(b) Wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment overdragen zonder uw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen invloed heeft op de Diensten;

(c) Het nalaten door Ons om een van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel en zal op geen enkele wijze de geldigheid van deze Overeenkomst, of enig deel daarvan, beïnvloeden en geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van enige andere schending inhouden;

(d) Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet werken als een verklaring van afstand van een schending door U van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst en zal geen afbreuk doen aan Onze rechten of rechtsmiddelen die zouden kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijke schending, of die zouden kunnen zijn ontstaan tot de datum van een dergelijke beëindiging;

(e) De vaststelling dat een bepaling van deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is, of is geworden, onder het toepasselijk recht, heeft geen invloed op of doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Overeenkomst, zolang het doel van deze Overeenkomst nog steeds kan worden uitgevoerd;

(f) Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van België; en elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van België;

Maandelijkse Bundels Voorwaarden en Condities

De Diensten onder de Overeenkomst worden aan u geleverd door Vectone Mobile Belgium SPRL, een onderneming geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0846489504, BTW-nummer BE 0846489504 handelend onder de naam Vectone Mobile (hierna "Vectone Mobile", "wij", "onze" en "ons").

Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld om een contractueel aanbod te vormen dat aanvaard kan worden. Deze Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat wij jouw verzoek om Diensten hebben aanvaard. U wordt derhalve geacht deze voorwaarden te accepteren wanneer u uw Vectone Mobile SIM-kaart gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Netwerk.

1.Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Account betekent collectief de airtime-account en de online websitefaciliteit Mijn Vectone die wij gebruiken om uw Kosten vast te leggen; Persoonlijke informatie, Betalingsinformatie en referenties die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde content en/of een communicatiesysteem op de Website;

Extra kosten betekenen de bijkomende kosten die u in rekening worden gebracht. De Bijkomende Kosten en voorwaarden voor Bijkomende Diensten zijn beschikbaar op onze Website en kunnen ook verkregen worden bij onze Vectone Klantendienst;

Extra diensten zijn diensten die wij aanbieden waarvoor Extra kosten in rekening worden gebracht. De Aanvullende Diensten omvatten promotionele aanbiedingen (die van tijd tot tijd worden aangeboden), Roaming en elke andere aanvullende dienst die wij kunnen aanbieden en waarvoor Extra Kosten in rekening worden gebracht. Deze Aanvullende Diensten zijn niet inbegrepen in uw Allowance en zullen worden toegevoegd aan de Diensten wanneer u hierom verzoekt, of wanneer wij niet van u verlangen dat u hierom verzoekt, wanneer u er gebruik van maakt;

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Uitkering betekent de vergoeding van Diensten die wij aan u verlenen voor een overeengekomen terugkerende maandelijkse Vergoeding;

Factureringsdatum de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand;

Kosten zijn de kosten die van toepassing zijn op de Diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikskosten,

Uitkering kosten en de kosten die van toepassing zijn op een Aanvullende Dienst die u bij ons bestelt of gebruikt;

Klant een persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijf;

Vectone Klantendienst betekent het ondersteuningsteam dat alle vragen of verzoeken met betrekking tot de Goederen en Diensten zoals uiteengezet in onze Website kan behandelen. De contactgegevens worden uiteengezet in artikel 10;

Automatische overschrijving betekent een instructie die u aan uw bank geeft om uw rekening automatisch te debiteren in overeenstemming met SEPA Direct Debit,

Uitrusting is alle apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten wanneer die apparatuur door ons is goedgekeurd voor gebruik op het Netwerk;

Goederen de goederen die u van ons koopt en die toegang geven tot de Diensten;

Handelaar de bedrijven van de Vectone Group die betalingen innen in naam van Vectone Mobile Belgium SPRL;

Minimale looptijd de minimumperiode waarvoor u ermee hebt ingestemd uw uitkering te ontvangen;

Netwerk betekent het mobiele communicatienetwerk dat wij gebruiken om u van de Diensten te voorzien;

Nummer betekent het mobiele telefoonnummer dat wij aan u toekennen of dat u aan ons doorgeeft en dat gekoppeld is aan uw Account;

Betalingsinformatie betekent alle details die nodig zijn voor de aankoop van Goederen van deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, credit / debit card nummers, bankrekeningnummers;

Persoonlijke informative informatie die wij over u bezitten en die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen terwijl wij de Dienst aan u verlenen en omvat, maar is niet beperkt tot, persoonsgegevens en verkeersgegevens;

Roaming betekent een Aanvullende Dienst die u in staat stelt netwerken in het buitenland te gebruiken om de Diensten te gebruiken terwijl u in het buitenland bent. Voor roaming gelden extra kosten;

SIM-kaart een abonnee-identiteitsmodule (SIM) waarin gegevens voor mobiele GSM-gebruikers worden opgeslagen, zoals nummers, persoonlijke beveiligingssleutels en opgeslagen berichten;

Diensten betekent uw Toelage en alle Aanvullende Diensten die wij aan u verlenen en waartoe u toegang heeft met gebruik van een Vectone Mobile SIM;

Systeem betekent elke online communicatie-infrastructuur die Vectone Mobile beschikbaar stelt via de Website, nu of in de toekomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web-gebaseerde e-mail, message boards, live chat faciliteiten en e-mail links;

Voorwaarden en Condities betekenen de voorwaarden die van toepassing zijn op de hierbij beschreven maandelijkse betaalbundels;

Gebruiker/Gebruikers betekent elke derde partij die zich toegang verschaft tot de Website en die niet in dienst is van Vectone Mobile en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;

Vectone Mobiel betekent Vectone Mobile Belgium SPRL, een vennootschap geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer 0846489504 met zeteladres Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel;

Vectone mobiele SIM-kaart betekent een SIM-kaart die door ons aan u is verstrekt, ons eigendom blijft en die, indien gebruikt met de Apparatuur, u toegang verleent tot de Diensten;

Virus is een computerprogramma dat de gegevens van een computersysteem kan corrumperen, beschadigen of vernietigen zonder de toestemming en/of het medeweten van de gebruiker van het systeem dat het infecteert;

Website betekent de website die u momenteel gebruikt www.vectonemobile.com en elk daaropvolgend domein inclusief www.vectonemobile.be;

Overeenkomst en minimumtermijn

(a) Deze overeenkomst komt tot stand zodra wij een verzoek om diensten van u accepteren, onder voorbehoud van de registratie van de Vectone SIM-kaart in overeenstemming met onderstaande clausule (b) ("Activering").

b) Registratie van de SIM-kaart door u is een wettelijke verplichting. Activering van de SIM-kaart zonder registratie is niet mogelijk. Registratie van Uw SIM-kaart kan gemakkelijk gebeuren op de volgende plaatsen:

 • In bel- en mobiele winkels
 • In geselecteerde winkels
 • Hier online
Gelieve een officieel identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

 

c) U wordt derhalve geacht deze algemene voorwaarden te accepteren en daaraan gebonden te zijn bij Activering en wanneer U Uw Vectone Mobile SIM Kaart gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Netwerk.

(d) Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, zullen wij een Account voor je openen en je voorzien van een Nummer.

(e) Indien wij u een Vectone Mobile SIM-kaart verstrekken zullen wij uw Allowance activeren zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is echter onderhevig aan Automatische Bank Overschrijving goedkeuring en validatie controles.

(f) Een Minimum Termijn is van toepassing op de Overeenkomst en is zoals uiteengezet in uw Allowance. De Overeenkomst zal gedurende de Minimumtermijn doorlopen en u bent aansprakelijk voor de Kosten gedurende de Minimumtermijn.

(f) De Overeenkomst kan voor het verstrijken van de Minimumtermijn worden geannuleerd in overeenstemming met artikel 9.

(g) Wanneer de Minimumtermijn verstrijkt, zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd voor nieuwe perioden van dertig (30) dagen, tenzij en totdat de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 9.

3. Vectone Mobile SIM

(a) U stemt ermee in alle redelijke stappen te ondernemen om schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile SIM te voorkomen.

(b) Indien uw Vectone Mobile SIM verloren, gestolen of zodanig beschadigd is dat u geen toegang meer heeft tot de Diensten, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Vectone Klantenservice. Wij kunnen kosten in rekening brengen voor een vervangende Vectone Mobile SIM.

4. Diensten

(a) Wij streven ernaar u in staat te stellen de Diensten altijd te gebruiken. Helaas kunnen deze worden beïnvloed door zaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot het weer, andere netwerken en storingen, of door ons onderhoud van het Netwerk.

(b) Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om perioden van niet-beschikbaarheid te vermijden en om te proberen eventuele problemen binnen onze controle zo snel mogelijk op te lossen.

(c) Wij spannen ons redelijkerwijs in om commerciële regelingen te treffen om Roaming mogelijk te maken, maar wij kunnen en zullen de kwaliteit en dekking van buitenlandse netwerken niet garanderen.

(d) Vectone Mobile behoudt zich het recht voor om de Diensten in te trekken of op te schorten of om de verbinding met u te verbreken indien wij vermoeden dat dit aanbod wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, voor conferencing, of indien het niet wordt gebruikt in een handset (in een SIM box bijvoorbeeld), of indien deze worden gebruikt om te dienen als een affiliate modem of een redirect gateway.

(e) Tethering van maximaal 10GB mobiele data is toegestaan; daarna kan dit leiden tot opschorting van uw diensten.

5. Kosten en betaling

(a) Na ontvangst van een verzoek om Services innen wij de betaling voor de eerste maand van de Kosten per credit- of debitcard. Wanneer u Diensten aanvraagt op een andere datum dan de Factureringsdatum, worden eventuele extra Allowancekosten die voor de eerste maand Allowancekosten zijn betaald, gecrediteerd voor de Allowancekosten van de tweede maand.

Vanaf de tweede maand van uw abonnement wordt uw Allowance maandelijks vooruit gefactureerd op de Factureringsdatum. De Vergoedingen worden op of na de 10e van elke maand per SEPA-incasso afgeschreven van de bankrekening die aan uw account is gekoppeld.

Toeslagkosten worden in rekening gebracht ongeacht of u uw Allowance in de desbetreffende maand volledig hebt gebruikt. U kunt ervoor kiezen per creditcard of bankpas te betalen in plaats van via automatische bankoverschrijving, mits u dit vóór de 7e van de maand doet. Voor betalingen per creditcard of bankpas wordt €3 administratiekosten in rekening gebracht, behalve voor tussentijdse betalingen op grond van artikel 5(d) hieronder.

Om opschorting van de Diensten als gevolg van mislukte Automatische Overschrijving betalingen te voorkomen, kan de Klant een creditcard instellen als alternatieve betalingsmethode. De creditcardgegevens kunnen door de Klant worden verstrekt op het moment van registratie bij Vectone Mobile of door het bijwerken van de Accountgegevens. Indien van toepassing, erkent en gaat de Klant ermee akkoord dat wij de volgende geplande betaling van de Toeslagkosten van de creditcard kunnen blijven innen na een mislukte Automatische Overboeking.

(b) Alle bijkomende Kosten worden gefactureerd op de Factureringsdatum en maandelijks achteraf in rekening gebracht op of na de 10e van elke maand. Tenzij u vóór de relevante zoals uiteengezet in 5(a) gekozen hebt voor betaling per kredietkaart of met betaalkaart, zullen de Kosten worden geïnd via Automatische Overschrijving en de Kosten zullen worden geïnd via SEPA Direct Debit verwerkt door Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, statutaire zetel op Level 18, 40 Bank Street, London E14 5NR, Verenigd Koninkrijk) ("Handelaar") in naam van Vectone Mobile Belgium SPRL.

(c) De Kosten zijn online beschikbaar op https://www.vectonemobile.be/en/rates/national-international-rates en bij ons Vectone Customer Service Team. Gespecificeerde facturen zijn beschikbaar door toegang tot uw Account via onze Website en deze kunnen door een derde partij worden verstrekt. U dient alle Kosten te betalen voor de vervaldatum zoals vermeld op uw factuur en dergelijke Kosten dienen betaald te worden via Automatische Overschrijving. Indien u de Kosten niet op de vervaldatum en/of via Automatische Bankoverschrijving betaalt, kunnen wij u een vergoeding voor te late betaling van 2% van het totale verschuldigde bedrag in rekening brengen en bent u verantwoordelijk voor alle administratie- en/of incassokosten die wij maken voor het innen van de te late Kosten. Wij kunnen ook de verschuldigde Kosten debiteren van de door u verstrekte credit/debitcard. Let op: wij kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 9.

(d) Een kredietlimiet gelijk aan uw maandelijkse Toeslagkosten is van toepassing op uw Account. Wanneer uw account deze kredietlimiet overschrijdt, kunnen wij uw toegang tot de diensten opschorten. U bent verantwoordelijk voor het controleren of uw Account de kredietlimiet niet overschrijdt. Wij kunnen u verzoeken een tussentijdse betaling te doen voordat uw Account wordt hersteld; deze betaling mag niet hoger zijn dan de verschuldigde Kosten in uw Account.

(e) Wij willen onze Klanten eraan herinneren dat u onderworpen zult zijn aan extra kredietlimieten indien u uw maandelijkse Toegestaan limiet overschrijdt. Deze limiet zal alleen van invloed zijn op gesprekken en sms - maar niet op uw dataverbruik.

(f) Wanneer u ervoor kiest om uw abonnement te wijzigen naar een andere Allowance, blijft u op uw huidige Allowance en wordt deze in rekening gebracht tot de volgende Factureringsdatum waarop uw nieuwe Allowance wordt geactiveerd.

(h) De creditcard- en debetkaartbetalingen worden verwerkt door de Vectone Group-onderneming Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, statutair gevestigd op Level 18, 40 Bank Street, London E14 5NR, Verenigd Koninkrijk) EN/OF Vectone Mobile Belgium SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504. Wiens maatschappelijke zetel gevestigd is te Silversquare Business Centre, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België) ("Merchant") in naam van Vectone Mobile Belgium SPRL. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij/zij elk geschil met betrekking tot Automatische Overschrijving / debet of credit card betaling uitsluitend zal voorleggen aan het Vectone Customer Service Team. In het geval dat de Klant de Automatische Overschrijving / debet- of creditcardbetalingen betwist die niet in overeenstemming zijn met de bovenstaande bepalingen, behoudt Vectone Mobile zich het recht voor om de Diensten op te schorten.

(i) Beveiliging van uw persoonlijke informatie: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Je gegevens, credit card nummers en PIN's worden beschermd met Secure Socket Layer (SSL) encryptie bij overdracht via het internet.

6. Gebruik van Diensten en uw verplichtingen

(a) U stemt ermee in de Diensten NIET te gebruiken en een derde NIET toe te staan de Diensten te gebruiken:

 1. Voor iets onwettigs, immoreels of ongepast;
 2. Voor het maken van beledigende of hinderlijke communicaties in welke vorm dan ook, of voor het maken of ontvangen van omgekeerde oproepen;
 3. Met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het Netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, SIM-boxen en SIM-gateways;
 4. Om Goederen of Diensten te leveren aan een derde partij;
 5. Voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of anderszins faciliteren van materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend van aard, hinderlijk, een inbreuk op de privacy, een inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of anderszins onwettig is;
 6. Om toegang te krijgen tot de diensten van een derde partij voice over internet protocol calling provider, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons;
 7. Om een Virus te verzenden; en
 8. Om telefonie en/of andere diensten te verlenen aan derden die van de Diensten gebruik maken.

 

(b) U gaat ermee akkoord om:

 1. Ons alle informatie te geven waar wij redelijkerwijs om vragen;
 2. Onze redelijke instructies op te volgen;
 3. Te voldoen aan de instructies en eisen van andere netwerken waar u aan het Roamen bent;
 4. Ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw contactgegevens indien u deze eerder bij ons hebt geregistreerd. Indien u dit nalaat stemt u ermee in dat de kennisgeving aan de contactgegevens waarover wij beschikken van kracht is; en
 5. Ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele claims
 6. De Kosten te betalen wanneer zij verschuldigd zijn.

 

(c) Fair use policies kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten die wij aan u verlenen. Waar dat het geval is, zullen wij deze op onze Website plaatsen en gaat u ermee akkoord dat u zich hieraan houdt.

(d) Elke niet-naleving van een van de voorwaarden van dit artikel 6 is een schending van deze Overeenkomst die ons het recht geeft deze Overeenkomst te beëindigen.

7. Annuleringen en terugzending van Goederen

Wanneer u Diensten en/of Goederen bij ons bestelt en wij de aanvaarding van uw bestelling hebben bevestigd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Als de SIM -kaart defect is, dient u ons daarvan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen. Als u dit niet doet, wordt u geacht de SIM-kaart te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een defect of schade wordt geclaimd, zullen wij de Diensten en/of Goederen deactiveren. Indien bij inspectie/onderzoek blijkt dat de Goederen en/of Diensten defect zijn, zult u recht hebben op de levering van vervangende Diensten van hetzelfde type en met dezelfde benaming.
 3. Naast de hierin uiteengezette rechten kunt u op grond van de wetgeving inzake consumentenbescherming de volgende wettelijke rechten hebben:

 

a. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen VI. 45 en volgende. van het Wetboek van Economisch Recht, en in het geval u zich abonneert op de Diensten of goederen bestelt op onze Website, hebt u het recht om de Overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u de Diensten hebt besteld of vanaf de ontvangst van de Goederen.

b. Opdat het recht op annulering geldig kan worden uitgeoefend, dient u ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen door het bijgevoegde annuleringsformulier in te vullen, bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

c. Het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier dient te worden gezonden aan Vectone Customer Services Team op support@vectonemobile.be en dient binnen de termijn van 14 dagen door Vectone te zijn ontvangen. Alle eventuele retourkosten zijn voor rekening van de Klant.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel VI 45 §1 8° en 10° van het Wetboek van Economisch Recht bevestigt u dat Vectone Mobile u op de hoogte heeft gebracht van uw rechten met betrekking tot het herroepingsrecht en dat u uitdrukkelijk heeft verzocht om de Diensten voor het einde van de periode van 14 dagen te implementeren en aan u te leveren. Bijgevolg, indien u de Diensten gaat gebruiken voordat de periode van 14 dagen is verstreken, begrijpt u dat u door Vectone Mobile zal worden aangerekend voor de Diensten die zijn gebruikt voordat het annuleringsverzoek ons heeft bereikt. Door de Diensten volledig te gebruiken voordat het annuleringsverzoek ons heeft bereikt, begrijpt u dat u niet in aanmerking komt voor enige terugbetaling.

d. Indien de Klant in aanmerking komt voor enige terugbetaling met betrekking tot het bovenstaande, zal Vectone Mobile binnen 14 dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek, of van de Goederen, indien aanwezig, overgaan tot terugbetaling.

(iv)Indien u de Vectone Mobile SIM niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de besteldatum heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht ons zo snel mogelijk te informeren en na schriftelijke bevestiging zal Vectone Mobile overgaan tot annulering van de bestelling en u het betaalde bedrag voor de niet geleverde SIM-kaart terugbetalen.

Opschorting van de Diensten

(a) Wij kunnen de levering van de Diensten aan u zonder waarschuwing opschorten of staken wanneer:

 1. Je in strijd handelt met één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of iemand die gebruik maakt van jouw Vectone Mobile SIM of Apparatuur in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 2. het Netwerk uitvalt of onderhoud behoeft. Vectone Mobile probeert deze gevallen tot een minimum te beperken;
 3. uw gebruik van de Diensten schade toebrengt aan het Netwerk of het Netwerk in gevaar brengt.

 

(b) Wanneer we de Diensten opschorten heeft dit geen invloed op je verplichting om de Kosten te betalen, behalve in het geval van opschorting of afsluiting als gevolg van ons onderhoud van het Netwerk dat langer duurt dan drie (3) dagen en invloed heeft op het gehele Netwerk in welk geval we geen kosten in rekening zullen brengen voor de periode waarin je geen gebruik kunt maken van de Diensten.

(c) Wij kunnen kosten in rekening brengen voor het heraansluiten van de Diensten indien wij deze hebben opgeschort en/of een Vectone Mobile SIM hebben afgesloten van het Netwerk onder 8. (a)i. of 8. (a)ii. (a)i., of 8.(a)iii.

(d) Ons recht om de Diensten op te schorten op grond van dit artikel 8 heeft geen invloed op andere rechten die wij hebben om de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

9. Beëindiging

(a) Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen mits een schriftelijke opzegging van ten minste dertig (30) dagen, die onderworpen is aan een voorafgaande validatie door de houders van de simkaart. Indien de validatiecontrole faalt, zal uw overeenkomst niet worden beëindigd. Wanneer u de overeenkomst opzegt, dient u de kosten te betalen die voor uw account verschuldigd zijn, inclusief eventuele Toeslagkosten die voor de resterende minimumtermijn verschuldigd zijn. Deze verschuldigde Kosten worden geïnd via Automatische Bankoverschrijving of, wanneer u daarvoor kiest of de Automatische Bankoverschrijving mislukt, van uw credit- of debitcard. Om twijfel te voorkomen, heeft het overdragen van uw Nummer naar een andere communicatie provider het effect van beëindiging van de Overeenkomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle uitstaande Kosten te betalen die verschuldigd zijn vóór de opzegging. Zodra de uitstaande Kosten zijn betaald, dient de Klant de Automatische Overschrijving setup met hun bank te annuleren.

(b) U kunt de Overeenkomst ook beëindigen indien Vectone Mobile in strijd handelt met een wezenlijke voorwaarde van de Overeenkomst die niet wordt verholpen binnen 14 dagen nadat u ons daarom hebt verzocht.

(c) Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen indien:

 1. U in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst die niet hersteld kan worden of indien u in strijd handelt en wij u hebben verzocht deze inbreuk te herstellen maar u dit niet heeft gedaan binnen 7 dagen nadat wij u hierom hebben verzocht;
 2. Wij de Overeenkomst opschorten in overeenstemming met artikel 8;
 3. U insolvent wordt of failliet verklaard wordt; of
 4. Wij niet langer gemachtigd zijn om het Netwerk te exploiteren of u de Diensten te verlenen.
 5. de in artikel 2(c) uiteengezette goedkeuring voor Automatische Overschrijving mislukt of door u wordt geannuleerd, in welk geval wij de verschuldigde Kosten (inclusief een bedrag dat gelijk is aan de opzegtermijn van 30 dagen waarnaar in 9(a) hierboven wordt verwezen) zullen debiteren van de door u verstrekte credit/debetkaart en de Overeenkomst als beëindigd zal worden beschouwd.

 

10. Kennisgeving

Alle schriftelijke kennisgevingen aan ons moeten worden gericht aan:

Vectone Mobile Belgique SPRL
Vectone Klantendienst,
Silversquare Bedrijvencentrum,
Louizalaan 523,
1050 Brussel,
België
support@vectonemobile.be

11. Aansprakelijkheid

(a) Behalve voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid is onze aansprakelijkheid jegens u onder deze overeenkomst beperkt tot € 3.000 voor een incident en alle gerelateerde incidenten en een maximum van € 6.000 in een periode van 12 maanden. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor enig verlies van inkomen; zaken of winst; of voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar was toen u deze overeenkomst aanging.

(b) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u wanneer wij onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet kunnen nakomen als gevolg van iets dat buiten onze redelijke controle en verwachtingen ligt.

(c) Wij zijn ook niet aansprakelijk jegens u wanneer wij niet in staat zijn om de Diensten te verlenen als gevolg van het onderhoud van ons Netwerk.

(d) Indien je de Vectone Mobiele SIM verliest of deze wordt gestolen, blijf je aansprakelijk voor alle kosten die worden gemaakt terwijl de Vectone Mobiele SIM niet in jouw bezit is, maar voordat je ons informeert dat de SIM is verloren of gestolen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot gevallen waarin uw Vectone Mobile SIM is gekloond.

(e) Indien wij je als onderdeel van de Diensten toegang geven tot het internet ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige content die je al dan niet bewust opent, uploadt of downloadt, met uitzondering van content die wij direct aan jou beschikbaar stellen.

(f) Deze clausule 11 overleeft de beëindiging van deze Overeenkomst.

12. Derden

Deze Overeenkomst verleent geen voordeel aan een derde partij krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Amendementen

(a) Wij kunnen redelijke wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden, door u één (1) maand van tevoren in kennis te stellen.

(b) Wij kunnen ook uw Nummer wijzigen wanneer wij dat redelijkerwijs nodig achten. Wanneer we dat doen, zullen we u vooraf in kennis stellen en uitleggen waarom.

(c) Wijzigingen in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de Website en u stemt ermee in dat de online publicatie hetzelfde effect heeft als een schriftelijke kennisgeving verzonden per post naar uw persoonlijk adres.

(d) Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden door Vectone Mobile, zal u het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen zonder extra kosten door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, ten laatste binnen 15 dagen na de publicatie van deze wijzigingen op de Website, tenzij Vectone Mobile door de Belgische of Europese autoriteiten, of door een beslissing van een Rechtbank of een beslissing van een Regulerende Instantie verzocht wordt om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

14. Algemeen

(a) U mag geen rechten of verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

(b) Wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde overdragen zonder uw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen invloed heeft op de Diensten.

(c) Het nalaten door ons om een van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel en zal op geen enkele wijze de geldigheid van deze Overeenkomst, of enig deel daarvan, beïnvloeden, en geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van enige andere schending inhouden.

(d) Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet werken als een verklaring van afstand van een schending door u van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst en zal geen afbreuk doen aan onze rechten of rechtsmiddelen die zouden kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijke schending, of die kunnen zijn ontstaan tot de datum van een dergelijke beëindiging.

(e) De vaststelling dat een bepaling van deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of is geworden onder het toepasselijk recht, heeft geen invloed op of doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Overeenkomst, zolang het doel van deze Overeenkomst nog steeds kan worden uitgevoerd.

(f) Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van België en elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van België.

(g) Niettegenstaande het bovenstaande kunt u een geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst voorleggen voor alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig ons klantklachtenteam (dat ook kan worden aangevraagd bij ons Vectone klantenserviceteam) op support@vectonemobile.be.

15. Overschakelen van PAY AS YOU GO naar PAY MONTHLY

Klanten die besluiten om over te stappen van PAY AS YOU GO naar PAY MONTHLY zullen het voordeel van elk openstaand krediet, aanbieding en/of bundel geregistreerd op hun Account verliezen en zullen de volledige prijs van hun PAY MONTHLY abonnement moeten betalen, ongeacht het bedrag van het openstaande krediet op hun Account op het moment dat zij besluiten om over te stappen.

16. Specifieke voorwaarden voor emissierechten

i. Alle bundelminuten/smss/internet zijn exclusief Roaming-gebruik, oproepen naar internationale bestemmingen en oproepen/sms'jes naar nummervertaaldiensten, betaalnummers, speciale nummers en persoonlijke nummers.

ii. Standaard "pay as you go" tarieven zijn van toepassing op elk gebruik dat uw bundel Allowance (of fair use policy limieten) overschrijdt en voor gebruikskosten voor Additionele Diensten of Diensten die niet zijn inbegrepen in uw Allowance.

iii. Beleid voor eerlijk gebruik: Om frauduleus en/of commercieel misbruik te voorkomen, is SMS-gebruik onderworpen aan een fair use policy.

iv. Vectone redelijkerwijs vermoedt dat u niet in overeenstemming met dit beleid handelt wanneer wij van mening zijn dat het gebruik onrechtmatig was (bijvoorbeeld in geval van misbruik, ongebruikelijk of frauduleus gebruik).

v. De Minimum Termijn van alle bundels is dertig (30) dagen.

17. Gegevens gebruiken tijdens roaming

i. De klant zal bericht ontvangen over zijn maandelijkse datalimiet.

ii. De klant wordt automatisch beperkt tot €50.

iii. Klanten zullen worden geïnformeerd bij 80% en 100% van hun maandelijkse datalimiet.

iv. Zodra de Klant 100% van zijn datalimiet heeft bereikt, wordt het datagebruik geblokkeerd.

v. Dataverbruik zal ook worden gemeld bij het eerstvolgende oplaadpunt wanneer u in België en Europa bent en voor overal elders in de wereld zullen we u op de hoogte brengen van uw verbruik om middernacht in België.

18. Verzoek om overdraagbaarheid

(a) U hebt het recht om uw Nummer over te dragen aan een andere operator. Als u dat wilt doen, neem dan contact op met de nieuwe operator die namens u een aanvraag bij ons zal indienen om het Nummer over te dragen en de Overeenkomst te beëindigen, artikel 9 van de Algemene Voorwaarden zal worden toegepast.

(b) Houd er rekening mee dat alleen aan u toegekende geactiveerde Nummers kunnen worden geporteerd naar een andere operator. Als we al een geldige porteringsaanvraag hebben ontvangen in uw naam voor hetzelfde Nummer, zullen we niet in staat zijn om verder te gaan met de tweede porteringsaanvraag.

(c) Bij beëindiging van de Overeenkomst na een nummeroverdracht, zullen wij u een eindafrekening sturen.

(d) Wij raden u ten sterkste aan geen Automatische Overschrijving te annuleren totdat uw eindafrekening volledig is voldaan.

FORMULIER VOOR VERPLICHTE TERUGTREKKING

Gelieve dit formulier in te vullen indien u de diensten en/of de goederen wenst te annuleren

Naar
Vectone Mobile Belgium SPRL
Silversquare Bedrijvencentrum,
Louizalaan 523,
1050 Brussel,
BELGIË

Ik (*) / Wij (*) deel u hierbij mede dat ik (*) / wij (*) ons terugtrekken uit de overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende goed (*) / betreffende de levering van de volgende dienst(en)/goed(eren) (*):

Besteld op (*) /ontvangen op (*): ___________________________________________________

Naam van de klant(en): __________________________________________________________

Adres van de klant(en): ________________________________________________________

Handtekening van de klant(en): _______________________________________________________

Datum: _________________________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gelieve dit formulier aangetekend met ontvangstbewijs te sturen naar bovenstaand adres of per e-mail naar support@vectonemobile.be

vectonemobile_icon
vectonemobile_icon

Number Portability
Bring your number to Vectone at no Extra cost

More Info
vectonemobile_icon

aanmelden met emailadres
To receive important info, special offers and more