Acquire
Vind simpele oplossingen voor problemen

Herlaadkaart Algemene Voorwaarden

Dit beleid heeft betrekking op u, de Gebruiker van deze Website, en Vectone Mobile, de eigenaar en aanbieder van deze Website. Bij het eerste gebruik van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en u wordt geacht deze door te nemen alvorens u de Website verder gebruikt. Als u niet akkoord bent met deze gestelde voorwaarden, dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.
Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld om een contractueel aanbod voor te stellen dat geaccepteerd kan worden. Deze overeenkomst wordt geacht plaats te vinden op onze aanvaarding van uw aanvraag voor de dienstensector. U wordt geacht deze voorwaarden te accepteren wanneer u uw Vectone Mobile herlaadkaart gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk.
 
 1. Definities en Interpretaties
 
 
Dit beleid gebruikt de volgende termen met de volgende betekenissen:


Account betekent de rekening waarop uw Multifunctionele Herlaadvouchers en Kosten bijhouden; de Persoonlijke Informatie, Betalingsinformatie en referenties die worden gebruikt door Gebruikers voor toegang tot betaalde Content en/of communicatiesysteem op de Website;


Aanvullende diensten omvatten promotionele aanbiedingen (aangeboden van tijd tot tijd), Roaming en eventuele andere extra service die wij kunnen bieden, die een tegen een meerprijs beschikbaar zijn. Deze extra diensten zijn niet inbegrepen bij de Basisdiensten en deze diensten worden toegevoegd wanneer u ze aanvraagt of waar het niet noodzakelijk is om aan te vragen, maar wanneer u ze gebruikt.


Aanvullende kosten betekent de Aanvullende kosten die u in rekening gebracht worden. Deze Aanvullende kosten en Algemene Voorwaarden voor Aanvullende diensten zijn beschikbaar op onze Website en zijn ook verkrijgbaar bij onze Klantenservice;


Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn


Basisdiensten betekent de diensten die wij aanbieden buiten de Aanvullende diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, bel- en sms diensten die wij aanbieden via het netwerk;


Kredietoverdracht (CCT) betekent het overdragen van belkrediet  tussen mobiele nummers van Vectone Mobile


Carrier betekent elke derde partij die verantwoordelijk is voor het transporteren van de aangeschafte goederen van onze vestiging naar de klanten;


Kosten zijn de toepasselijke kosten voor het gebruik van de Diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, gebruik- en bedieningskosten en alle toepasselijke kosten voor alle Aanvullende diensten die u van ons heeft besteld of gebruikt;


Consument betekent een persoon die handelt buiten zijn/haar bedrijf;


Content betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, statistische gegevens en elke andere vorm van informatie welke op een computer opgeslagen kan worden en die op de website verschijnt of daar een onderdeel van vormt;


Contract betekent het contract tussen u en ons voor de verkoop en aanschaf van Diensten en goederen waarbij deze voorwaarden zijn inbegrepen;


Krediet betekent belkrediet verwerkt met een Multifunctionele Herlaadvoucher;


Klantenservice betekent het team dat u ondersteunt en uw vragen beantwoord gerelateerd aan de Goederen en Diensten zoals op de Website zijn weergegeven. De contactgegevens voor schriftelijke communicatie zijn weergegeven onder clausule 11;


Apparatuur is alle door ons goedgekeurde Apparatuur voor gebruik op het Netwerk die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten;


Eerste herlading betekent de eerste keer dat u uw herlaadkaart die in uw Starterspakket zat, herlaadt. Om twijfel te voorkomen, elk Krediet dat was voorgeladen op uw herlaadkaart valt niet onder de Eerste herlading;


Goederen betekent de goederen die u met uw instemming van ons aangekocht heeft. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, Multifunctionele Herlaadvouchers en Goederen die toegang geven tot de Diensten;


Ondernemer betekent de bedrijven die collecteren in opdracht van de Vectone Group ten name van Vectone Mobile Belgium SPRL;


Multifunctionele Herlaadvoucher is een betalingsmechanisme die wij u toestaan aan te schaffen en waarmee derhalve de Diensten gebruikt kunnen worden. Deze kunnen zowel in fysieke of elektronische vorm aangeschaft worden;


Mijn Vectone betekent de online faciliteit beschikbaar op de Vectone Mobile Website waar u uw Account, inclusief gespreksgeschiedenis, gesprekskosten, gespreksduur, betalingen en andere Persoonlijke informatie, kunt controleren;


Netwerk betekent het mobiele communicatienetwerk die wij gebruiken om u de Diensten te leveren;


Nummer betekent het mobiele telefoonnummer die wij u aangewezen hebben of die u aan ons doorgegeven heeft;


Betalingsinformatie betekent alle informatie die noodzakelijk is voor de aanschaf van Goederen van deze Website. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, bank- en kredietkaart informatie en bankrekeningnummers en sorteercodes;


Persoonlijke informatie betekent informatie die wij over u bijhouden die door u aangeleverd is of welke wij verzamelen wanneer wij u de Diensten leveren. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, persoonlijke gegevens en verkeersinformatie;


Promotionele Voorwaarden betekent de toegevoegde voorwaarden die gerelateerd zijn aan aanbiedingen/promoties die wij zo nu en dan aanbieden;


Roaming betekent het bellen en gebeld worden in het buitenland via een lokale netwerkexploitant. Dit is een Aanvullende dienst en derhalve worden Aanvullende kosten gerekend;


Diensten betekent de Basisdiensten en alle Aanvullende diensten die wij u aanbieden en waartoe u toegang heeft met een Vectone Mobile herlaadkaart, Mijn Vectone en collectief elke online faciliteit, hulpmiddel, dienst of informatie die Vectone Mobile beschikbaar stelt via de Website nu of in de toekomst;


Herlaadkaart (SIM) betekent de ‘subscriber identity module’ (SIM) die data voor mobiele GSM gebruikers opslaat zoals Nummers, wachtwoorden en opgeslagen berichten;


Standaardtarief is het tarief dat wordt gerekend na de Eerste herlading van de herlaadkaart in het Starterspakket;


Starterspakket betekent een herlaadkaart en informatie die u online of in de winkel heeft aangeschaft. Het herlaadkaart Starterspakket dat u gekozen hebt aan te schaffen kan al dan niet voorgeladen Krediet met zich meedragen;


Starterspakket Tarief betekent tarieven welke gerekend worden op een Starterspakket totdat de Eerste Herlading plaatsvindt. Hierna wordt het Standaardtarief gerekend op al het resterende Krediet;


Systeem betekent elke online communicatie infrastructuur die Vectone Mobile beschikbaar maakt via de Website; zowel nu als in de toekomst. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, web-based email, forums, live chat faciliteiten en e-mail links;


Herladen betekent het toevoegen van Krediet aan uw herlaadkaart door de aanschaf van Multifunctionele Vouchers, Elektronische Vouchers of een online-faciliteit.


Gebruiker/Gebruikers betekent elke derde partij die toegang neemt tot de Website en welke niet in dienst staat bij Vectone Mobile en handelt vanuit hun tewerkstelling.


Vectone Mobile betekent Vectone Mobile Belgium SPRL; een bedrijf geregistreerd onder het nummer 0846489504 met adres Avenue Louise 523, 1050 Brussel, België.


Vectone Mobile herlaadkaart (SIM) betekent een herlaadkaart/SIM die u door ons is aangeboden en die ons eigendom blijft en welke, wanneer gebruikt in combinatie met de Apparatuur, u toegang geeft tot de Diensten.


Virus is een computerprogramma dat uw computersysteem en/of uw data beschadigt, bederft of kapot maakt zonder de toestemming/wetenschap van de Gebruiker of het Systeem dat het infecteert.


Website betekent de website die u momenteel gebruikt (www.vectonemobile.be) alle subdomeinen van deze Website (bijv. sub-domein https://www.vectonemobile.be/account-inloggen.aspx) tenzij deze expliciet is uitgesloten door haar eigen Algemene Voorwaarden.


We/wij, ons/onze betekent Vectone Mobile;


U en uw refereren naar de klant.


2. Overeenkomst 


Deze Overeenkomst komt tot stand wanneer we een aanvraag van u voor Diensten hebben geaccepteerd. U gaat dan automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden wanneer u uw Vectone Mobile herlaadkaart gebruikt om toegang tot ons Netwerk te krijgen.
 1. Wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij een Account voor u openen en u een Nummer verschaffen.
 2. Als wij u een Vectone Mobile SIM verschaffen, zullen wij deze zo snel mogelijk activeren nadat deze Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. U stemt ermee in dat door het gebruik van onze Diensten of het registreren van een verwerkte Multifunctionele Herlaadvoucher u gebonden bent aan deze voorwaarden en de Kosten zult moeten betalen.

 
3. Vectone Mobile herlaadkaart 
 
 1. U stemt ermee in dat u alle redelijke inspanning zult leveren om schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile herlaadkaart te voorkomen.
 2. Als uw Vectone Mobile herlaadkaart is verloren, gestolen of zodanig beschadigt zodat deze u niet langer toegang verleent tot de diensten moet u dit zo spoedig mogelijk bij de Klantenservice aangeven. Wij mogen u Kosten aanrekenen voor het vervangen van uw Vectone Mobile herlaadkaart

 
4. Diensten 
 
 1. Wij streven ernaar om de Diensten altijd voor u beschikbaar te maken. Helaas kunnen deze beïnvloed worden door zaken die buiten onze macht liggen. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, het weer, andere netwerken en storingen, en ons onderhoud van het Netwerk.
 2. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om periodes van onbereikbaarheid te vermijden en proberen alle problem die binnen onze macht liggen zo snel mogelijk op te lossen.
 3. We zullen redelijke inspanningen leveren om commerciële regelingen in het buitenland te treffen zodat de Diensten ook in het buitenland gebruikt kunnen worden (Roaming). We kunnen en zullen de kwaliteit en de dekking van buitenlandse netwerken niet garanderen.

 
5. Kosten en Betaling
 
 1. Om gebruik te kunnen maken van het de Diensten moet u ervoor zorgen dat u genoeg Krediet heeft. U zult geen gebruik kunnen maken van een dienst als u daar niet genoeg Krediet voor heeft of wanneer de hoeveelheid Krediet minder is dan de minimale toeslag voor die dienst.
 2. Er is een minimum balans krediet van 0,50 EUR vereist om gebruik te kunnen maken van mobiele data.
 3. Als Kosten worden gemaakt zullen deze worden afgetrokken van uw Krediet. Kosten die gelijktijdig worden gemaakt zullen gelijktijdig worden afgetrokken. In het geval dat het Krediet onvoldoende is om alle Kosten te dekken zullen Kosten die eerder gepland zijn voorrang krijgen. Kosten voor Aanvullende diensten zullen toegepast worden in de volgorde waarin deze Aanvullende diensten door u besteld waren en zullen toegepast worden na Kosten voor Basisdiensten.
 4. De Kosten zijn beschikbaar online op http://www.vectonemobile.be en via de Klantenservice
 5. U moet vooraf betalen voor de Diensten en u doet dit door de aanschaf van de Multifunctionele Herlaadvouchers. Als u een Multifunctionele Herlaadvoucher, en het bijbehorende Krediet, heeft geregistreerd wordt deze, en bijbehorende Krediet, in uw Account verwerkt en worden aan uw Account toegepaste kosten afgetrokken van het Krediet bijbehorend bij de Multifunctionele Herlaadvoucher.
 6. Als er meer dan één Multifunctionele Herlaadvoucher in uw Account is verwerkt zullen de Kosten afgetrokken worden van het beschikbare Krediet van de Multifunctionele Herlaadvoucher die als eerste was geactiveerd.
 7. Multifunctionele Herlaadvouchers zijn niet inwisselbaar voor contanten en zullen verlopen wanneer u niet al het gerelateerde Krediet verbruikt binnen de periode of voor de deadline die aangegeven staat op de Multifunctionele Herlaadvoucher.
 8. De betalingen met credit-en debitcard worden verwerkt door de Vectone Group Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 550630, gevestigd te 54 Marsh Wall, London, E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) (“Ondernemer”) namens Vectone Mobile Belgium SPRL; een bedrijf geregistreerd onder het nummer 0846489504 met adres Louizalaan 523, 1050 Brussels, België.
 9. De betalingen via Paypal worden verwerkt door de Vectone Group genaamd Vectone Network Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 550630, gevestigd te 54 Marsh Wall, London, E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) (“Ondernemer”) namens Vectone Mobile Belgium SPRL; een bedrijf geregistreerd onder het nummer 0846489504 met adres Louizalaan 523, 1050 Brussels, België.
 10. Gebruikers die via Paypal hun Krediet Herladen kunnen dit krediet  niet toepassen bij een Kredietoverdracht (CCT).
 11. Veiligheid van persoonlijke gegevens: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde veiligheidstechnologieёn en procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen om onbevoegd toegang te voorkomen. Uw gegevens, creditcardnummers en pincodes die op het web worden ingevoerd worden beveiligd met de Secure Socket Layer (SSL) encryptie.

 
6. Paysafecard Payment


Voor het herladen in een andere valuta dan waarin u uw Paysafecard heeft geregistreerd raden wij de algemene voorwaarden en bijgaande kosten te raadplegen op rel="nofollow" https://www.paysafecard.com/currency-calculator


7.0 Gebruik van de Diensten en uw verplichtingen
 
 1. U stemt ermee dat u de Diensten NIET gebruikt, en ook anderen NIET zult toestaan, om de Diensten te gebruiken:
  1. voor onrechtmatige, immorele of oneigenlijke doelen;
  2. om beledigende of hinderlijke mededelingen in welke vorm dan ook, of voor het maken of ontvangen van gesprekken te betalen door de opgeroepene (zogenaamde collect calls of reverse charge calls);
  3. met Apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik van het Netwerk. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, SIM-boxes en GSM-gateways;
  4. om Goederen of Diensten te verlenen aan derden;
  5. voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of het op een andere wijze ter beschikking stellen van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend of hinderlijk is, of een inbreuk maakt op privacy, of dat op enige andere manier onrechtmatig is;
  6. voor het verkrijgen van toegang tot Diensten van elke VoIP (Voice Over Internet Protocol) telecom aanbieder tenzij dit expliciet door ons is toegestaan;
  7. om een Virus over te brengen; en
  8. ten einde telefonie en/of andere Diensten aan derden te leveren die afhankelijk zijn van de Diensten
 2. U stemt ermee in:
  1. ons de informatie te verstrekken die wij redelijkerwijs van u verzoeken;
  2. dat u alle redelijke instructies die wij u geven opvolgt;
  3. instructies en eisen van andere netwerken op te volgen wanneer u gebruik maakt van Roaming;
  4. ons op de hoogte te houden van alle veranderingen in persoonlijke gegevens die u voorheen bij ons geregistreerd heeft. Als u daar niet aan voldoet stemt u ermee in dat bezorging van aankondiging op de contactgegevens effectief is
  5. ons van elke claim zo spoedig mogelijk inlicht
 3. Op specifieke Diensten die wij aan u leveren zijn Fair Use Policies (eerlijk gebruiksbeleid) van toepassing. Wanneer dit het geval is zullen wij deze op de Website plaatsen en u stemt ermee in deze na te leven.
 4. Als niet voldaan wordt aan elk van de voorwaarde in clausule 6, wordt dit gezien als breuk van deze Voorwaarden en geeft dit ons het recht deze Voorwaarden te beëindigen.
 5. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving gaat u akkoord een actieve prepaid Vectone Mobile herlaadkaart niet over te dragen aan een derde partij, behalve:
  1. Aan een familielid (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen);
  2. Als uw partner of een persoon die met wie u een juridische verklaring van samenwoning gemaakt heeft;
  3. Aan een persoon van wie u de wettelijke voogd bent;
  4. Aan een fysiek persoon die voor u Diensten levert wanneer u bent geregistreerd als een rechtspersoon, mits deze door ons is geautoriseerd (in dit geval de wettelijke entiteit dient een up-to-date overzicht te hebben van alle fysieke personen die gebruik maken Vectone Mobile herlaadkaart);
  5. Aan een derde partij na voorafgaande identificatie met ons;
  6. Als de prepaid-kaart werd gekocht voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politiediensten of gerangschikt per ministeriële regeling bij de overheid.

 
8. Annuleringen / Terugzending van Goederen 
 
 1. Wanneer u Goederen van ons besteld en wij deze order hebben bevestigd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1. Als de Goederen defect zijn, moet u ons daarvan binnen 7 dagen verwittigen. Als u dat nalaat dan wordt u geacht de Goederen te hebben geaccepteerd.
  2. Als u claimt dat Goederen defect of beschadigd zijn, zullen we deze deactiveren.
  3. Als uit inspectie/onderzoek blijkt dat de Goederen defect zijn zult u gerechtigd zijn tot de levering van vervangende Goederen van hetzelfde type en benaming.
 
 • In overeenstemming met artikel VI. 45 en volgende van het Economisch Recht, heeft u herroepingsrecht binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de Goederen of van uw acceptatie van het aanbod voor de levering van Diensten, zonder dat u uw keuze rechtvaardigt of wordt geacht om een ​​boete te betalen, maar u bent wel onderworpen aan de betaling van de retourkosten. Intrekking van uw toestemming moet uitdrukkelijk en onmiskenbaar zijn. Intrekking kan door terugzending van het bijgevoegde formulier, dat dient worden ingevuld, worden meegedeeld.
 
 • Indien de klant wenst om de Diensten te gebruiken voor het einde van de wachttijd, de dienstverlener verzamelt zijn uitdrukkelijke toestemming en de aanvraag op papier of op een duurzaam medium. De klant die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend na het begin van de dienstverlening, moet betalen voor het geleverde tussen het begin van de levering van de Diensten en de datum van terugtrekking van de Diensten. Geen bedrag is verschuldigd door de klant die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend indien zijn uitdrukkelijke toestemming niet is verzameld of als de professional zijn informatieverplichtingen heeft gerespecteerd.
 
 • Om legitieme uitoefening van uw herroepingsrecht kenbaar te maken, schrijft u met onze Klantenservice ten name van Vectone Mobile België SPRL, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België of per e-mail naar support@vectonemobile.be, om ervoor te zorgen dat uw verzoek ons ​​bereikt voor het verstrijken van de wachttijd.

 
Als u ons op de hoogte brengt van uw voornemen om uw herroepingsrecht te gebruiken, starten wij met de terugbetaling van alle bedragen die u aan ons hebt betaald, behalve verzendkosten wegens overschrijding van de standaard levering methode, en via dezelfde manier van betaling als die u heeft gebruikt, binnen 14 dagen na de datum waarop de ontvangen wij uw verzoek om terugtrekking. Met betrekking tot de verkoop van Goederen, kunnen we de terugbetaling uitstellen totdat we de Goederen of een bewijs dat u de Goederen naar ons heeft geretourneerd, als dat eerder is ontvangen. Houdt u er rekening mee dat volgens de wet u deze Goederen terug dient te zenden naar ons binnen 14 dagen na de datum van uw opname en dat de retourneringskosten door u worden gedragen.


9. Opschorting van de Diensten
 
 1. Wij mogen zonder waarschuwing de levering van Goederen schorsen of stopzetten wanneer:
  1. u in overtreding bent van één of meerdere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, of iemand die gebruikt maakt van uw Vectone Mobile herlaadkaart of Apparatuur deze overtreedt.
  2. het Netwerk het begeeft of onderhoud nodig heeft. Vectone Mobile probeert deze gevallen tot een minimum te beperken.
  3. iemand die gebruik maakt van Apparatuur of een Vectone Mobile herlaadkaart zich niet houdt aan voorwaarden van deze Overeenkomst.
  4. uw gebruik van de Diensten het Netwerk beschadigt of het Netwerk in gevaar brengt.
 2. 9.2. Het stopzetten heeft geen invloed op uw verplichting de Kosten te betalen, behalve in het geval van schorsing of afsluiting van het Netwerk vanwege onderhoud dat langer dan drie dagen duurt en het gehele Netwerk omvat. In dat geval zult u geen Kosten betalen gedurende de periode waarin u niet van de Diensten gebruik kan maken.
 3. Er zouden Kosten verbonden kunnen zijn aan het opnieuw aansluiten van de Diensten wanneer een Vectone Mobile herlaadkaart van het Netwerk geschorst en/of afgesloten was onder 9.a.i t/m 9.a.c.
 4. Ons recht om de Diensten op te schorten onder deze clausule 9. heeft geen invloed op elk ander recht dat wij hebben om deze Overeenkomst te beëindigen
 5. Wij behouden het recht de Diensten op te schorten als blijkt dat u in gebreke bent bij het vrijgeven van een geldige legitimatie binnen het door ons gestelde termijn.

 
10. Beëindiging 
 
 1. Wanneer u onze Diensten niet tenminste eens per 120 dagen gebruikt, zal uw Vectone Mobile herlaadkaart van het Netwerk afgesloten worden, deze Overeenkomst worden beëindigd, alle Multifunctionele Herlaadvouchers die in uw account verwerkt zijn en nog niet verlopen zijn zullen komen te vervallen en u zult uw Nummer verliezen.
 2. De geldigheid van de herlading is 90 dagen. Na 90 dagen vervalt de belkrediet. De klant heeft geen recht op restitutie van de vervallen belkrediet.
 3. Wij mogen deze Overeenkomst ook beëindigen WANNEER;
  1. u in overtreding bent van enige voorwaarden in deze Overeenkomst waar geen uitkomst voor is of wanneer u in overtreding bent u verzocht bent deze overtreding te verhelpen en u dat niet doet binnen 7 dagen van ons verzoek;
  2. deze geschorst wordt in Overeenkomst met clausule 7;
  3. u failliet of bankroet bent gegaan;
  4. wij niet langer toegestaan zijn het Netwerk te bedienen of u van de Diensten te voorzien

 
11. Berichtgeving


Alle schriftelijke communicatie kan verstuurd worden naar:


Vectone Mobile Belgium SPRL,
Louizalaan 523,
1050 Brussel
België


12. Beperkingen van Aansprakelijkheid
 
 1. Behalve voor letsel of overlijden ten gevolge van onze nalatigheid, is onze aansprakelijkheid jegens u op grond van deze Overeenkomst beperkt tot € 3.000 per gebeurtenis en soortgelijke incidenten en een maximum van € 6000 gedurende een periode van 12 maanden. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van inkomsten, bedrijf of van de winst, of voor verlies of schade die niet redelijkerwijs te verwachten is alvorens uw aanvaarding van deze Overeenkomst;
 2. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer wij onze verplichtingen niet na kunnen komen als gevolg van iets dat buiten onze invloed en verwachtingen valt;
 3. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onze Diensten wanneer deze door onderhoud aan ons Netwerk niet uitgevoerd kunnen worden;
 4. Wanneer u de Vectone Mobile herlaadkaart verliest of deze raakt gestolen, blijft u verantwoordelijk voor gemaakte Kosten totdat u ons vertelt dat de herlaadkaart verloren of gestolen is. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, situaties waarin uw herlaadkaart is gekopieerd;
 5. Wanneer wij u, als onderdeel van de Diensten, toegang tot het internet verschaffen, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige Content die u tegenkomt, upload of download, al dan niet zonder uw medeweten, behalve Content die we direct aan u beschikbaar maken;
 6. Deze clausule 12 is ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst;
 7. Alle telefoongesprekken met de Klantenservice worden voor trainingsdoeleinden opgenomen.

 
13. Derden
 
 1. Deze Overeenkomst draagt geen voordelen over op derde die geen onderdeel zijn van deze Overeenkomst in overeenstemming met Artikel 1165 van het Burgerlijke Wetboek;
 2. Niettegenstaande het voorafgaande is het mogelijk voor u om met één of meerdere derde partijen een contract aan te gaan wanneer u de Diensten gebruikt. Wanneer u een contract aangaat met een derde partij terwijl u gebruikt maakt van onze Diensten, bevestigt en begrijpt u dat wij geen partij zijn in die Overeenkomst, zelfs wanneer betalingen aan die derde partij afgetrokken worden van in uw Account verwerkte Multifunctionele Herlaadvouchers.

 
14. Wijzigingen 
 
 1. We mogen redelijke wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengen als we u daar tenminste één maand van tevoren van op de hoogte stellen;
 2. Als een wijziging in de Basisdiensten zorgt, of waarschijnlijk zorgt, voor materiële schade aan de dienst en dit niet komt door een vereiste van een regelgevende autoriteit of vanwege juridische redenen, zullen we u hiervan kennis geven. Tenzij u deze Overeenkomst beëindigt door ons schriftelijk kennis te geven binnen het termijn dat de wijzigingen van kracht worden, zullen de aangepast voorwaarden van kracht worden wanneer het termijn verstrijkt;
 3. We mogen ook uw Nummer veranderen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Als dit het geval is, zullen wij hier tijdig kennis van geven en uitleggen waarom;
 4. Wijzigingen zullen ook op http://www.vectonemobile.be  gepubliceerd worden, en u stemt ermee in dat dit hetzelfde effect heeft als u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

 
Algemeen
 
 1. U bent niet toegestaan rechten of verantwoordelijkheden uit deze Overeenkomst over te dragen aan iemand anders zonder onze schriftelijke toestemming;
 2. Wij mogen deze Overeenkomst te allen tijde, zonder voorafgaande instemming van u, overdragen aan iemand anders mits deze overdracht de Diensten niet beïnvloedt;
 3. Als wij er niet in slagen voorwaarden van deze Overeenkomst te handhaven, zal dit niet beschouwd worden als afstand doen van enig recht of remedie, noch zal het in welke vorm dan ook de geldigheid van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, beïnvloeden. Geen enkele vrijstelling van inbreuk van deze Overeenkomst zal vrijstelling voor elke andere inbreuk verantwoorden;
 4. Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet gebruikt kunnen worden als vrijstelling van inbreuk door u op enige van de voorwaarden in deze Overeenkomst. Onze rechten en remedies die ingaan onder zulk een inbreuk of tot op de dag van de beëindiging zijn ingegaan zullen onverminderd blijven.
 5. Als gevonden wordt dat een voorwaarde uit deze Overeenkomst in welke vorm dan ook ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar is onder toepasselijk recht zal dit geen effect hebben op de geldigheid, legaliteit of uitvoerbaarheid van elke andere voorwaarde uit deze Overeenkomst zolang het doel van deze Overeenkomst nog altijd nagestreefd kan worden.
 6. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Belgische Wet en elk geschil dat uit deze Overeenkomst voorkomt zal onderhevig zijn aan wetgeving van de Belgische Rechtbank. 

 

 

Vectone Connect

Minuten naar Vectone Mobile nummers.

Lees meer
 

Internationale gesprekken gids

Lees onze behulpzame tips
voor goedkoop bellen.

Lees meer

Beveel ons aan

 

Iedereen wint als
je een vriend aanbeveelt.

Lees meer