Acquire

Herlaadkaart Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Vectone Mobile, de eigenaar (s) van deze website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden wordt geacht te gelden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

Geen enkel deel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Deze overeenkomst wordt geacht tot stand te komen na onze aanvaarding van uw verzoek om services. U wordt daarom geacht deze algemene voorwaarden te accepteren wanneer u uw mobiele Vectone-simkaart gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk.

1. Definities en interpretaties

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

Account betekent gezamenlijk het zendtijdaccount en de online websitefaciliteit Mijn Vectone die we gebruiken om uw multifunctionele opwaardeervouchers, opwaarderingen en kosten op te nemen; de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en / of elk communicatiesysteem op de website;

Aanvullende services zijn services die wij aanbieden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De aanvullende services omvatten promotionele aanbiedingen (van tijd tot tijd aangeboden), roaming en andere aanvullende services die we aanbieden en waarvoor een toeslag in rekening wordt gebracht. Deze aanvullende services zijn niet inbegrepen bij de basisservice en zullen aan de services worden toegevoegd wanneer u hierom vraagt, of wanneer wij niet van u verlangen dat u deze aanvraagt, wanneer u ze gebruikt.

Extra kosten zijn de extra kosten die u in rekening worden gebracht. De extra kosten en voorwaarden voor aanvullende services zijn beschikbaar op onze website en kunnen ook worden verkregen bij onze klantenservice;

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Basisservices betekent de services die we aan u leveren, behalve aanvullende services, inclusief maar niet beperkt tot oproep- en berichtenservices die we via het netwerk leveren;

Call Credit Transfer betekent de service "Call Credit Transfer" (CCT) zoals gedefinieerd op onze website;

Vervoerder betekent elke derde partij die verantwoordelijk is voor het transport van gekochte goederen van onze gebouwen naar klanten;

Kosten zijn de kosten die van toepassing zijn voor het leveren van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruiks- en servicekosten en de kosten die van toepassing zijn op Aanvullende Services die u bij ons bestelt of gebruikt;

Consument: een persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn / haar bedrijf;

Inhoud betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van deze Website;

Contract betekent het contract tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van goederen en diensten waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen;

Krediet betekent krediet geregistreerd tegen een Multifunctionele Herlaadbon of een Herlaadbon;

Klantenservice Team betekent het ondersteuningsteam dat in staat zal zijn om eventuele vragen of vragen met betrekking tot de Goederen en Diensten te behandelen zoals uiteengezet op Onze Website. Contactgegevens zijn opgenomen in clausule 11;

Apparatuur is alle apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services waar die apparatuur door ons is goedgekeurd voor gebruik op het Netwerk;

Eerste herlaadbeurt betekent de eerste keer dat u herlaadt op uw simkaart die in uw startpakket was inbegrepen. Voor alle duidelijkheid: voorgeladen tegoeden op uw simkaart bevatten niet de definitie van First Top-Up;

Goederen zijn de goederen die U ermee instemt bij ons te kopen, inclusief maar niet beperkt tot Multifunctionele Opwaardeervouchers en Opwaarderingen, dergelijke Goederen geven toegang tot de Diensten;

Handelaar betekent bedrijven van de Vectone Group die betalingen innen namens Vectone Mobile Belgium SPRL

Multifunctionele opwaardeerbon is een betalingsmechanisme waarmee wij u toestaan ​​om de Services die fysiek of elektronisch kunnen worden gekocht aan te schaffen en te gebruiken;

Mijn Vectone betekent de online faciliteit op onze website waar u uw account kunt controleren, inclusief oproepgeschiedenis, gesprekskosten, gespreksduur, betalingen en andere persoonlijke gegevens;

Netwerk betekent het mobiele communicatienetwerk dat we gebruiken om u de diensten te leveren;

Nummer betekent het mobiele telefoonnummer dat wij aan u toekennen of dat u ons overdraagt;

Betalingsinformatie betekent alle details die vereist zijn voor de aankoop van goederen van deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard- / bankpasnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;

Persoonlijke informatie betekent informatie die we over u bewaren die u aan ons verstrekt of die we verzamelen terwijl we de service aan u verstrekken en omvat maar is niet beperkt tot persoonlijke gegevens en verkeersgegevens;

Promotievoorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op promotionele aanbiedingen die wij van tijd tot tijd aanbieden en zoals uiteengezet op onze website;

Roaming betekent bellen en sms'en terwijl u in het buitenland bent via een lokale netwerkoperator; Dit is een aanvullende service en daarom zijn extra kosten van toepassing;

Services zijn de basisservices en alle aanvullende services die we u bieden waartoe u toegang hebt met behulp van een Vectone Mobile SIM; Mijn Vectone en gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, services of informatie die Vectone Mobile nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt;

SIM of SIM-kaart een subscriber identity module (SIM) slaat gegevens op voor mobiele GSM-gebruikers zoals nummers, persoonlijke beveiligingssleutels en opgeslagen berichten;

Standaardtarief is het tarief dat in rekening wordt gebracht na de eerste herlaadbeurt van de simkaart in het startpakket;

Starter Pack betekent een simkaart en informatie die u online of bij een winkel hebt gekocht. Het simkaart startpakket dat u kiest om te kopen, kan al dan niet vooraf geladen tegoed bevatten;

Starter Pack-tarief betekent tarieftarieven die in rekening worden gebracht op een Starter Pack totdat nadat First Top-Up op de SIM-kaart is bijgeschreven, daarna het standaardtarief van toepassing is op het gehele resterende tegoed;
Systeem betekent elke online communicatie-infrastructuur die Vectone Mobile nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, berichtenborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;

Opwaarderen betekent wanneer u tegoed toevoegt aan uw SIM-kaart door te kopen via multifunctionele vouchers, elektronische voucher of online-faciliteit;

Gebruiker / Gebruikers betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van Vectone Mobile en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;

Vectone Mobile betekent Vectone Mobile Belgium SPRL, een bedrijf geregistreerd in België onder bedrijfsnummer 0846489504 geregistreerd kantoor adres Louizalaan, 523, 1050 Brussel;

Vectone Mobile SIM betekent een door ons aan u verstrekte simkaart die ons eigendom blijft en die u bij gebruik met de apparatuur toegang verleent tot de services;

Virus is een computerprogramma dat een computersysteem van zijn gegevens kan beschadigen, beschadigen of vernietigen zonder de toestemming en / of kennis van de gebruiker van het systeem dat het infecteert;

Website betekent de website die u momenteel gebruikt (www.vectonemoblie.be) en alle subdomeinen van deze site (domein.https: //www.vectonemobile.be/en/myaccount/login) tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en voorwaarden;

Wij, ons en onze middelen Vectone Mobile;

U en uw betekent de klant;

2. Overeenkomst
a) Deze Overeenkomst begint bij de eerste Herlaadbeurt van de SIM door u, onder voorbehoud van de registratie van de Vectone SIM-kaart in overeenstemming met clausule (b) hieronder ("Activering").
b) Registratie van de SIM door u is een wettelijke verplichting. Activering van de simkaart zonder registratie is niet mogelijk. Registratie van uw prepaid simkaart kan eenvoudig, op de volgende plaatsen:
  • Oproep- en mobiele winkels
  • In geselecteerde winkels
  • Hier online
Neem een officieel identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee).
c) U wordt daarom geacht deze voorwaarden te aanvaarden en hieraan gebonden te zijn bij activering en wanneer u uw mobiele Vectone-simkaart gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk.

3. Vectone Mobile SIM
a) U stemt ermee in om alle redelijke stappen te ondernemen om schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile SIM te voorkomen.
b) Als uw Vectone Mobile SIM zodanig is verloren, gestolen of beschadigd dat u niet langer toegang heeft tot de Services, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de klantenservice. We kunnen u kosten in rekening brengen voor een vervangende Vectone mobiele simkaart.

4. Diensten
a) We streven ernaar u in staat te stellen de Services altijd te gebruiken. Helaas kunnen deze worden beïnvloed door zaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot het weer, andere netwerken en storingen, of door ons onderhoud van het netwerk.
b) We zullen alle redelijke inspanningen leveren om perioden van onbeschikbaarheid te voorkomen en om problemen binnen onze controle zo snel mogelijk op te lossen.
c) We doen redelijke inspanningen om commerciële regelingen te treffen om toegang tot netwerken in het buitenland mogelijk te maken, zodat de Services in het buitenland kunnen worden gebruikt (Roaming) maar we kunnen en kunnen de kwaliteit en dekking van buitenlandse netwerken niet garanderen. Roaming is een aanvullende service en er zijn extra kosten van toepassing.
 
 
5. Kosten en betaling
a) Om de Services te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u voldoende tegoed heeft. U zult met name geen gebruik kunnen maken van een dienst als u geen tegoed heeft of als het tegoedbedrag lager is dan de minimale kosten voor die dienst.
b) Minimaal saldo van 50 cent vereist om gegevens te gebruiken.
c) Als er kosten worden gemaakt, worden deze in mindering gebracht op het krediet. Tegelijkertijd gemaakte kosten worden gelijktijdig afgetrokken. In het geval dat het Tegoed onvoldoende is om aan alle verschuldigde kosten te voldoen, zullen de eerder gecontracteerde kosten de voorkeur krijgen. Kosten voor Aanvullende Services worden dus toegepast in de volgorde waarin die Aanvullende Services door u zijn besteld en worden toegepast na de Kosten voor de Basic Diensten.
d) De kosten zijn online beschikbaar op https://www.vectonemobile.be/ en bij onze klantenservice.
e) U moet de Services vooraf betalen en dit doen door multifunctionele opwaardeerbonnen te kopen. Zodra u een multifunctionele opwaardeervoucher registreert, wordt deze, en het tegoed ervan, op uw account geregistreerd en worden kosten die op uw account worden toegepast, in mindering gebracht op het tegoed dat aan die multifunctionele opwaardeervoucher is gekoppeld.
f) Als u meer dan één multifunctionele opwaardeerbon hebt geregistreerd op uw account, worden de kosten eerst in mindering gebracht op het beschikbare tegoed op de eerst geactiveerde opwaardeerbon.
g) Multifunctionele opwaardeervouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld en vervallen als u niet al het bijbehorende tegoed gebruikt binnen de periode of vóór de deadline vermeld op of met de opwaardeervoucher zelf.
h) De creditcard- en debetkaartbetalingen worden verwerkt door de Vectone Group-onderneming Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, geregistreerd kantoor op 54 Marsh Wall, Londen E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) ('Handelaar') namens Vectone Mobile Belgium SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504, maatschappelijke zetel te Avenue Louise 523, 1050 Brussel, België)
i) De PayPal-betalingen worden verwerkt door de Vectone Group-onderneming Vectone Network Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 8693390, geregistreerd kantoor op 54 Marsh Wall, Londen E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) ("Merchant") namens Vectone Mobile België SPRL (geregistreerd in België onder nummer 0846489504, geregistreerd op Avenue Louise 523, 1050 Brussel, België)
j) Klanten die PayPal gebruiken om hun account te herladen, kunnen de optie Overboeking van beltegoed niet gebruiken. Deze beperking is niet van toepassing op andere betaalmiddelen.
k) Beveiliging van uw persoonlijke informatie: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Uw gegevens, creditcardnummers en pincodes worden beschermd met Secure Socket Layer (SSL) -versleuteling bij overdracht via internet.

6. Paysafecard-betaling
Voor kosten voor het opwaarderen in het hele land, adviseren wij onze klanten om de algemene voorwaarden van paysafecard te bezoeken voor meer informatie over de wisselkoerskosten. Om de toepasselijke wisselkoers te weten te komen, bezoek https://www.paysafecard.com/currency-calculator.

7. Gebruik van services en uw verplichtingen
a) U stemt ermee in om de Services NIET te gebruiken en GEEN derden toe te staan ​​de Services te gebruiken:
ik. voor iets onwettigs, immoreel of ongepast;
ii. om aanstootgevende of hinderlijke mededelingen te doen in welke vorm dan ook, of om verlegginggesprekken te voeren;
iii. met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, SIM-boxes en SIM-gateways;
iv. om goederen of diensten aan derden te leveren;
v. het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of anderszins faciliteren van materiaal dat aanstootgevend, onfatsoenlijk, lasterlijk, dreigend van aard, hinder, schending van de privacy, een inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of anderszins onwettig is;
vi. om toegang te krijgen tot de diensten van een derde partij via het spraakprotocol, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is toegestaan;
vii. om een ​​virus over te brengen; en
viii. voor het leveren van telefonie en / of andere diensten aan derden die op de Diensten vertrouwen.
b) U stemt ermee in:
ik. Geef ons alle informatie waar we redelijkerwijs om vragen;
ii. volg onze redelijke instructies;
iii. voldoen aan de instructies en eisen van andere netwerken waar u aan het roamen bent;
iv. om ons te informeren over eventuele wijzigingen in uw contactgegevens waar u deze eerder bij ons hebt geregistreerd. Wanneer u dit nalaat, stemt u ermee in dat de kennisgeving van de contactgegevens die wij hebben effectief is; en
v. ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een claim.
c) Fair use-beleid kan van toepassing zijn op specifieke services die wij aan u leveren. Waar ze doen, zullen we ze op onze website plaatsen en u stemt ermee in zich eraan te houden.
d) Elke niet-naleving van een van de voorwaarden van deze clausule 6 is een inbreuk op deze Overeenkomst die ons het recht geeft deze Overeenkomst te beëindigen.
e) In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving stemt u ermee in om geen actieve prepaid Vectone mobiele simkaart over te dragen aan derden behalve:
ik. Aan een familielid (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen);
ii. Aan uw partner of een persoon met wie u een wettelijke verklaring van samenleven hebt afgelegd
iii. Aan een persoon aan wie U de wettelijke voogd bent;
iv. Aan een fysieke persoon die diensten voor u levert wanneer u een juridische entiteit bent, indien vooraf door ons geautoriseerd (in dit geval houdt de juridische entiteit een bijgewerkte lijst bij van alle fysieke personen die Vectone Mobile SIM gebruiken);
v. aan een derde na voorafgaande identificatie met ons;
vi. Als de prepaidkaart is gekocht voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politiediensten of overheidsinstanties die bij ministeriële uitspraak zijn vermeld.

8. Annuleren / retourneren van goederen
a) Wanneer u goederen bij ons bestelt en wij de acceptatie van uw bestelling hebben bevestigd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
ik. Als Vectone Mobile SIM defect is, moet u ons binnen 7 dagen op de hoogte brengen. Als u dit niet doet, wordt u geacht de Vectone Mobile SIM te hebben geaccepteerd.
ii. Wanneer een claim van defect of schade wordt gemaakt, zullen we de services en / of goederen deactiveren. Als wij bij inspectie / onderzoek constateren dat de goederen en / of diensten defect zijn, heeft u recht op het verstrekken van vervangende goederen / diensten van hetzelfde type en dezelfde denominatie.
iii. Naast de rechten die hierin worden uiteengezet, heeft u mogelijk wettelijke rechten volgens de wet- en regelgeving voor klantenbescherming:
Overeenkomstig artikel VI. 45 en volgende van het Economisch Wetboek, hebt u het recht om binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van goederen of vanaf uw aanvaarding van het aanbod voor de levering van diensten, herroepingsrecht, zonder uw keuze te rechtvaardigen of een boete te betalen, hoe dan ook zijn onderworpen aan betaling van retourkosten. Intrekking van uw toestemming is uitdrukkelijk en niet eenduidig. Intrekking kan worden gecommuniceerd door het bijgevoegde formulier terug te sturen.
Wanneer de consument de Services voor het einde van de herroepingstermijn wenst te gebruiken, verzamelt de dienstverlener zijn uitdrukkelijke toestemming en verzoek op papier of op een duurzame drager. De consument die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend na het begin van de levering van diensten, moet de geleverde diensten betalen tussen het begin van de levering van de diensten en de herroepingsdatum. De consument die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, is geen bedrag verschuldigd als zijn uitdrukkelijke toestemming niet is verzameld of als de professional zijn informatieverplichtingen niet heeft nageleefd.
Om uw herroepingsrecht rechtmatig uit te oefenen, moet u onze Klantenservice schrijven op Vectone Mobile Belgium SPRL, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België of per e-mail naar support@vectonemobile.be, en ervoor zorgen dat uw verzoek ons ​​bereikt voordat de verstrijken van de herroepingstermijn.
Wanneer u ons op de hoogte stelt van uw voornemen om uw herroepingsrecht te gebruiken, gaan we over tot terugbetaling van alle bedragen die u aan ons hebt betaald, behalve verzendkosten die hoger zijn dan de standaard leveringsmethode en via hetzelfde betaalmiddel als dat u hebt gebruikt, binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw herroepingsverzoek hebben ontvangen. Met betrekking tot de verkoop van goederen, kunnen we de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of een bewijs dat u de goederen naar ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk van de twee eerder is. Houd er rekening mee dat u deze goederen volgens de wet binnen 14 dagen na de datum van uw opname aan ons retourneert en dat de retourkosten voor u zijn.

9. Opschorting van de diensten
a) We kunnen de levering van de Services aan u zonder waarschuwing opschorten of staken wanneer:
i. U schendt een of meer voorwaarden van deze algemene voorwaarden of iemand die uw Vectone Mobile SIM of apparatuur gebruikt, schendt deze;
ii. het netwerk valt uit of heeft onderhoud nodig. Vectone Mobile probeert deze gevallen te minimaliseren;
iii. iedereen die de Apparatuur of een Vectone Mobile SIM gebruikt, houdt zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
iv. Uw gebruik van de Services beschadigt het Netwerk of brengt het Netwerk in gevaar.
b) Wanneer we dit opschorten, heeft dit geen invloed op uw verplichting om de kosten te betalen, behalve in geval van opschorting of onderbreking als gevolg van ons onderhoud van het netwerk dat langer dan drie dagen duurt en het hele netwerk beïnvloedt, in welk geval we geen kosten in rekening brengen enige servicekosten voor de periode waarin u de Services niet kunt gebruiken.
c) We zullen een vergoeding van € 10,00 toepassen om opnieuw verbinding te maken met de Services waar We ze hebben opgeschort en / of elke Vectone Mobile SIM van het netwerk onder 7. (a) i., 7. (a) iii., 7. ( a) iv. of waar de Services zijn opgeschort en / of verbroken vanwege een betalingsgerelateerd probleem.
d) Ons recht om de Services op te schorten onder deze clausule 7 heeft geen invloed op andere rechten die we hebben om deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
e) We kunnen de services op elk moment opschorten als u ons niet binnen de door ons aangegeven termijn de gevraagde identificatie-informatie verstrekt.

10. Beëindiging
a) Als u de services niet ten minste om de 120 dagen gebruikt, wordt uw Vectone Mobile-simkaart losgekoppeld van het netwerk, wordt deze overeenkomst beëindigd, vervalt elke aanvulling op uw account die niet is verlopen en verliest u verlies uw nummer.
b) De geldigheid van elke Herlaadbeurt is 90 dagen. Na de geldigheidsperiode van 90 dagen vervalt het tegoed en heeft u geen recht op restitutie van het verlopen tegoed.
c) We kunnen deze Overeenkomst ook beëindigen ALS:
ik. U bent in strijd met enige voorwaarde van deze Overeenkomst die niet kan worden verholpen of waar u in strijd bent en we hebben u gevraagd om die schending te verhelpen, maar u hebt niet binnen 7 dagen nadat wij u hebben gevraagd dit te doen;
ii. We schorten het op in overeenstemming met artikel 7;
iii. U failliet gaat of failliet gaat; of
iv. Het is niet langer toegestaan om het netwerk te exploiteren of u de services te leveren.

11. Kennisgeving
Alle schriftelijke kennisgevingen aan ons moeten worden verzonden naar:
Vectone Mobile Belgium SPRL,
Avenue Louise 523,
1050 Brussel
België
U kunt op de volgende manieren contact opnemen met onze klantenservice:
A. Bel ons gratis op 1976 vanaf uw Vectone Mobile SIM
B. Telefoon of bel +32 466 591 976 tegen standaardtarieven
  Klantenservice is beschikbaar van 09:00 tot 18:00, van maandag tot vrijdag.

12. Beperking van aansprakelijkheid
a) Behalve letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid, is onze aansprakelijkheid jegens u onder deze overeenkomst beperkt tot € 3.000 per incident en gerelateerde incidenten en een maximum van € 6.000 over een periode van 12 maanden. Niettegenstaande het voorgaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van inkomsten, van zaken of van winst, of voor enig verlies of schade die redelijkerwijs niet te voorzien was bij Uw aanvaarding van deze Overeenkomst.
b) We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat we niet in staat zijn om onze verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis buiten onze controle.
c) We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat we de services niet kunnen leveren vanwege het onderhoud van ons netwerk.
d) In geval van verlies of diefstal van de Vectone Mobile SIM, blijft u aansprakelijk voor alle gemaakte kosten totdat u ons op de hoogte stelt van het verlies of de diefstal, inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval uw Vectone Mobile SIM is gekloond.
e) We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud waartoe u, gewillig of ongewild, toegang hebt tot, uploadt of downloadt door de Services te gebruiken, behalve voor de inhoud die wij u rechtstreeks beschikbaar stellen.
f) Dit artikel 12 blijft van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
g) Alle oproepen naar de klantenservice worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

13. Derden
a) Deze Overeenkomst verleent geen rechten aan derden die geen partij zijn bij deze Overeenkomst in overeenstemming met artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
b) Niettegenstaande het voorgaande kunt u mogelijk een contract sluiten met een of meer derde partijen wanneer u de Services gebruikt. Wanneer u een contract sluit met een derde partij terwijl u de Services gebruikt, bevestigt en begrijpt u dat wij geen partij zijn bij die Overeenkomst, zelfs wanneer betalingen aan die derde partij worden afgetrokken van multifunctionele opwaardeervouchers die op uw account zijn geregistreerd.

14. Wijzigingen
a) We kunnen redelijke wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst door u hiervan minimaal één maand van tevoren op te zeggen;
b) Als een wijziging van de basisdiensten een wezenlijk nadeel voor de dienst heeft of waarschijnlijk zal veroorzaken en niet het gevolg is van een vereiste door een regelgevende instantie of om juridische redenen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en tenzij u beëindigt deze Overeenkomst door Ons schriftelijk in kennis te stellen gedurende die periode, zijn de wijzigingen van toepassing zodra die opzeggingstermijn is verstreken;
(c) We kunnen uw nummer ook wijzigen waar we dat redelijkerwijs nodig hebben. Waar we dit doen, zullen we u vooraf op de hoogte stellen en uitleggen waarom;
(d) Wijzigingen zullen ook worden gepubliceerd op de website www.vectonemobile.be en u stemt ermee in dat de publicatie van deze kennisgevingen hetzelfde effect heeft als dat wij u schriftelijk op de hoogte brengen.

15. Klachten
Als u een klacht of vraag hebt over de producten of services, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zoals uiteengezet in clausule 11 van deze overeenkomst.
Als u aan het einde van het klachtenproces van mening bent dat uw klacht niet volledig is behandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor telecommunicatie, een onafhankelijk orgaan dat kan helpen bij het oplossen van problemen of klachten tussen ons.
Het adres van de Ombudsdienst voor telecommunicatie is KONING ALBERT II-LAAN 8 BUS 3 in 1000 BRUSSEL / BOULEVARD DU ROI ALBERT II 8 BOÎTE 3 1000 BRUXELLES. Het telefoonnummer voor Nederlandstalige (en Engelstalige) gebruikers is 02 223 09 09. (02 223 06 06 is het nummer voor Franstaligen.) Hun website is www.ombudsmantelecom.be (NL) en www.mediateurtelecom.be (FR).

16. Algemeen
(a) U mag geen rechten of verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst overdragen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(b) We kunnen deze Overeenkomst op elk moment toewijzen zonder uw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat een dergelijke toewijzing geen invloed heeft op de Services;
(c) Het nalaten door Ons om een ​​van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel en heeft op geen enkele manier invloed op de geldigheid van deze Overeenkomst of een deel daarvan, en geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst houdt een verklaring van afstand in voor elke andere inbreuk;
(d) Beëindiging van deze Overeenkomst geldt niet als afstandsverklaring van enige inbreuk door U op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst en doet geen afbreuk aan Onze rechten of rechtsmiddelen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van een dergelijke schending, of die opgebouwd tot de datum van een dergelijke beëindiging;
(e) De vaststelling dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is of is geworden in enig opzicht onder de toepasselijke wetgeving, heeft geen invloed op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van andere voorwaarden van deze Overeenkomst, zolang de doel van deze Overeenkomst kan nog steeds worden uitgevoerd;
(f) Deze Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving; en elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken;
vectonemobile_icon
vectonemobile_icon

Number Portability
Bring your number to Vectone at no Extra cost

More Info
vectonemobile_icon

aanmelden met emailadres
To receive important info, special offers and more